Broen ved Gao, Mali.

Broen ved Gao, Mali. Foto: Forsvarsgalleriet

Formålet med denne kulturforståelsesfolder er at råde og vejlede udsendt dansk personel i kulturelle forhold, herunder særlige  sædvaner og skikke, der gør sig gældende i de lande personellet opholder sig i under udsendelse i almindelighed og under afvikling af frihed i særdeleshed. Adfærdskodeks er ikke en erstatning for eksisterende bestemmelser og vejledninger på området, men et supplement.

  • Udgiver

    Institut for Sprog og Kultur

  • Udgivelsesdato

    12. december, 2015

Hent publikation