Her får du viden om, hvordan man som chef udvikler en efterretningsmæssig forståelse for det operative miljø og om de arbejdsvilkår og muligheder efterretningsvirksom indebærer og tilbyder.

På kurset præsenteres du for Strategic Foresight, og dertil relaterede værktøjer, hvilket kombineret med gruppearbejder og diskussioner, gør dig i stand til at direktivgive og prioritere enhedens efterretningsvirke.

Formål
At ajourfører og videreudvikle Chefens viden og færdigheder i relevante efterretningsmæssige processer for at optimere den operative effekt gennem samarbejde med en underlagt/tilknyttet efterretningsenhed/-element og/eller gennem anvendelsen af de på kurset gennemgåede værktøjer.

Forudsætninger
Målgruppe for E-kursus: M401, M402 og C400 som har – eller forventer at få en funktion som chef for en enhed/myndighed, hvori der er en efterretningsenhed/-sektion/-element eller skal arbejde med studie/udvikling på længere sigt.

Læringsmål
Viden:
Efter kursusafslutning skal kursisten have viden og forståelse for, hvilke bidrag efterretningsfunktionen byder på, nødvendige arbejdsvilkår, og for operative muligheder som efterretningsvirksomheden kan bidrage med.

Færdigheder:
Kursisten vil efter kursusafslutning kunne direktivgive og prioritere efterretningsvirksomhed.

Kompetencer:
Efter kursusafslutning skal kursisten kunne bidrage til, at enhedens operative effekt forøges gennem et styrket samarbejde med den underlagte/tilknyttede efterretningsenhed/-element eller gennem anvendelsen af værktøjer fra Strategic Foresight.

Indhold
Strategic Foresight.
Formulering af Commanders Critical Information Requirements (CCIR).
Forventninger som underlagt medarbejder har til chefen med hovedvægt på chefens andel i efterretningskredsløbets Direction og Dissemination.
FE og HEC’s muligheder og begrænsninger for at yde støtte til nationalt udsendte enheder.
De væsentligste nyskabelser indenfor efterretningsfeltet.
En erfaren chef, som videregiver sine erfaringer med ledelse af efterretningspersonel.

Undervisnings- og studiemetoder
Kurset gennemføres som en blanding af workshops, forelæsninger og diskussioner i såvel plenum som i grupper. Nogle indlæg gennemføres på engelsk.
Kursisterne opfordres til at medbringe egne problemstillinger fra daglig virke, der vil blive anvendt til udvikling af egne CCIR.

Bemærkninger
Interesserede fra målgruppen bedes forfatte en kort motiveret ansøgning og sende til FAK-KTP-KFKA. Ansøgningen bedes være tilsendt til KFKA inden udgangen af oktober måned.

Kursusoplysninger

September 2019
 
 
M401, M402, og C400
 
 
Min. 12 - max. 20
 
 

Kortfattet motiveret mail til: FAK-KTP-KFKA

2 dage (gennemføres i princippet som 12/12)
 
 
Kursus start og slutdato fremgår af uddannelseskataloget på FIIN og DeMars Arrangementsstyring.
 
 

Der kræves ikke betaling for dette kursus.
Udgifter til overnatning og forplejning afholdes af kursusudbyder og bestilles centralt af kursussekretariatet.
Udgifter til evt. transport og variable ydelser påhviler kursistens egen myndighed.

Forsvarsakademiet
Ryvangs allé 1
2100 København Ø

MJ Nicolai Schat-Eppers,
Center for Værnsfælles Operationer, Forsvarsakademiet,
FIIN: FAK-IMO-VO02@mil.dk
Tlf.: +45 728 17413

Koncernfælles Kursusadministration
Tlf.: 728 17200
E-mail: fak-ktp-kfka@fiin.dk

03362907
 
 
EOEFTVFECH
 
 
Sidst opdateret 1. september, 2020 - Kl. 10.57