Cyberværnepligtig

Foto: Forsvaret

Formål

Efter kurset kan deltageren rådgive en styrkechef i relation til planlægning af a) militære operationer i cyberspace og b) militære operationer der er afhængige af handle- og bevægelsesfrihed i cyberspace.


Forudsætninger

Målgruppen er officerer er involveret i operativ planlægning i højere taktiske stabe eller på værnsfælles niveau.

 

Ansøgere skal have kendskab til principperne for operationsplanlægning. Det er derudover en fordel at have praktisk erfaring hermed.

 

Læringsudbytte

Viden og forståelse

I relation til praksis kan deltageren:

 • Beskrive cyberspace som militært operationsmiljø.
 • Redegøre for de overordnede juridiske og sikkerhedspolitiske forhold relateret til militære operationer i cyberspace.
 • Bedømme mulighederne for at skabe effekter i og gennem cyberspace.
 • Identificere risici som følge af kampindsatsens afhængighed af digitale teknologier.

 

Færdigheder

Deltageren kan i praksis:

 • Skriftligt og mundtligt formidle viden om militære operationer i cyberspace til en styrkechef og andre stabsmedarbejdere, der ikke har forhåndsviden om cyberspace og cyberspaceoperationer.

 

Kompetencer

Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre:

 • Redegøre for behovet for tiltag over for fjendtlige kampmidler i cyberspace.
 • Bidrage til planlægningen af selvstændige cyberspaceoperationer.
 • Integrere cyberspaceoperationer i planlægningen af konventionelle operationer.
 • Rådgive om militære muligheder og begrænsninger i cyberspace.

 

Indhold

Kurset er inddelt i fire temaer:

 • Introduktion til cyberspace
 • Cyberspaceoperationer
 • Integrerede operationer
 • Militære operationer og cyberspace

 

Læringsaktiviteter

De første tre temaer gennemføres som fjernundervisning med en blanding af selvstudie og online læringsaktiviteter.

 

Deltageren skal afsætte op til en halv dag ugentligt i fjernundervisningsperioden til at gennemføre læringsaktiviteterne.

 

Tilstedeværelsesundervisning gennemføres som en blanding af forelæsninger og gruppearbejde og er berammet til tre dage inden for normal arbejdstid.

 

Deltageren skal have adgang til kursets online læringsplatform i kursusperioden.

 

Pensum består af et mindre antal tekster på engelsk. Obligatorisk læsestof fremgår af undervisningsplanen.

 

Eksamen / Prøve / Certificering

Der er ingen afsluttende eksamen på kurset.

 

Der gennemføres løbende kontrol med deltagerens engagement i kursets læringsaktiviteter og kvaliteten af de gennemførte opgaver.

 

Utilfredsstillende indsats kan medføre afgang fra kurset.

 

Der opnås kvalifikation (Q) i DeMars.

 

Bemærkninger

Fjernundervisningen gennemføres IKKE-KLASSIFICERET.

 

Tilstedeværelsesundervisningen gennemføres TIL TJENESTEBRUG.

 

Påklædning under tilstedeværelsesundervisning: MTS.

 

Relaterede kurser

 • Cyberspace Operations and Cyber War (COCW). SAP ID: D-objekt 03569466.
 • International Cyberspace Education (ICE). SAP ID: D-objekt 04042035.
 • FSR 600 – Værnsfælles IT Grundkursus (VF IT GRU). SAP ID: D-objekt 03479562.
 • FSR 900 – Grundlæggende IT- og Cybersikkerhed. SAP ID: D-objekt 03195703

Kursusoplysninger

10. september 2021

M300 involveret i operativ planlægning i højere taktiske stabe eller på værnsfælles niveau

Min. 8 - max. 24

Niveau 6 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring (erhvervsakademiniveau)

50 timer 

8 ugers blended learning

Gratis

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 Købehavn Ø

KL Henrik Palbo 
Institut for Militær Teknologi, Forsvarsakademiet
E-mail: HEPA@fak.dk
FIIN: FAK-IMT-07
Tlf.: +45 728 17379

MJ Thomas Galasz Nielsen
Center for Militær
Teknologi,
Forsvarsakademiet
E-mail: THNI@fak.dk
FIIN: fak-imt-ch
Tlf.: +45 728 17579

Koncernfælles Kursusadministration
E-mail: FAK-KTP-KFKA@mil.dk
Tlf.nr. 72817200

03974128

EITEKNIKCOOL

Sidst opdateret 1. september, 2020 - Kl. 14.29