Advanced Air Power

Foto: Lockheed Martin

På kurset vil du få en forståelse for begrebet militær teori, grundlæggende luftmagtsteori og for sammenhængen med militærhistorie, samt sammenhængen mellem militær teori, doktrin og strategi. Derudover vil du få en forståelse for joint luftmagt i totalkrigsalderen (in the age of total war) og i tiden med begrænsede krige (in the age of limited war).

Endeligt vil du få en forståelse for nyere/nutidig luftmagts historie og debatter, herunder joint luftmagt muligheder og begrænsninger i bidraget til joint warfare, og betydningen af den strategiske kontekst i relation hertil, joint luftmagt bidrag til All-Domain Anti-Access/Area Denial (A2/AD) strategier og imødegåelse af disse.

Du skal efterfølgende kunne bruge denne viden til dels at udvikle Forsvarets luftmilitære kapaciteter (i alle værn), dels at rådgive militære og politiske beslutningstagere omkring anvendelsen af joint luftmagt. Endelig sigter uddannelsen mod at danne en kadre af forandringsagenter, der selvstændigt kan tilegne sig ny viden om og i relation til luftmagt.

Målgruppe

Målgruppen er studerende, der netop er optaget på MMS, samt officerer fra alle værn, som tidligere har gennemført MMS eller tilsvarende og som enten har interesse i eller arbejder med luftmagt. For at blive optaget på uddannelsen kræves minimum to års erfaring på KN/KL niveau. 

Uddannelsen er delt op i fem overordnede temaer

Online asynkron selvstudie (21. FEB – 27. MAR)

 • Tema 1 - Introduktion, forberedelse og begrebsafklaring

 

Internat (28. MAR – 29. APR)

 • Tema 2 - Grundlæggende luftmagts ideer og værktøjer (Uge 13)
 • Tema 3 - Air Power in the Age of Total War (Uge 14)
 • Tema 4 - Air Power in the Age of Limited War (Uge 16)
 • Tema 5 - Contemporary Air Power History and Debates (Uge 17)

Tilmelding

Du tilmelder dig kurset via MinUddannelse. Frist for tilmelding er 7. februar 2022
 • place Lokation

  Skive, Varde

 • event Hvornår

  Start: 21. februar, 2022 - Kl. 08.00

  Slut: 29. april, 2022 - Kl. 12.30

 • Tilmeld