Forudsætninger

Der forudsættes ingen faglige krav for deltagelse i kurset.

 

Læringsudbytte

Efter afslutning af Introduktion til Forsvarsakademiets Videnscenters bibliotek vil deltagerne have opnået følgende viden og færdigheder:

 

Viden

 • Have viden om bibliotekets serviceydelser
 • Have viden om bibliotekets studiefaciliteter – hvad er hvor?
 • Have viden om bibliotekets fysiske og digitale samlinger – tilgængelighed og lokalisering
 • Have systematisk forståelse for valg af kilde i forhold til emne
 • Kunne reflektere kildekritisk

 

Færdigheder

 • Kunne anvende bibliotekets søgefaciliteter til egne studier og opgavevaretagelse
 • Kunne vurdere relevansen af søgeresultatet

 

Indhold

 • Bibliotekets historie
 • Biblioteksbenyttelse i praksis
 • Præsentation af hjemmeside
 • Gennemgang af lånerprofil
 • Præsentation af samlingens hovedbestanddele
 • Søgestrategi
 • Søgning og bestilling af materialer i bibliotekets katalog
 • Søgning og download af pdf-filer fra bibliotekets databaser
 • Kildekritik

 

Læringsaktiviteter (Undervisnings- og studiemetoder)

Holdundervisning.

Der er indlagt en pause i undervisningen.

Efterfølgende vil der være mulighed for at benytte bibliotekets tilbud på egen hånd.

 

Eksamen / Prøve / Certificering

Ingen

 

Bemærkninger

NIL

 

Praktiske oplysninger

Marts 2019

Nye medarbejdere på FAK og andre interesserede kolleger

Min 5 – max 25

Niveau 6 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

0 ECTS-point

30 minutter

Til Simon Papousek på sipa@fak.dk

Gratis

Forsvarsakademiets Bibliotek

Ryvangs Alle

2100 København Ø

Simon K. B. Papousek
sipa@fak.dk
Tlf.: 2555 2207

Sidst opdateret 31. august, 2020 - Kl. 13.50