Scandinavian Journal of Military Studies

Foto: Scandinavian Journal of Military Studies

Tidsskriftet Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) blev lanceret i starten af 2018. 

 

Tidsskriftet har tre spor: 

  • Et praksisorienteret spor, der består af artikler (overvejende), der er skrevet af fagfolk, og som ofte indeholder praktiske råd eller klare politiske anbefalinger til militærfaget.
  • Et forskningsspor, der er åbent for original forskning inden for det brede område af ”militære studier”. Artikler i begge spor udsættes for dobbeltblind peer review.
  • Scandinavian Military Studies offentliggør også monografier inden for underområderne militære operationer, strategi, krigslov, militær ledelse, militær sociologi og militærhistorie. Detaljer om deres allerførste og nyeste bogudgivelse kan findes her.

 

SJMS sigter mod at styrke netværk og området for militære studier inden for Skandinavien, men formidler også originale forsknings- og praksisorienterede studier fra hele verden, der beskæftiger sig med spørgsmål, der er relevante for militærfaget og det bredere felt af militære studier. Som et eksplicit pluralistisk tidsskrift bifalder SJMS artikler og forslag fra alle perspektiver og metodologiske udgangspunkt.

Fakta

Tidsskriftet udgives af forlaget Scandinavian Military Studies (SMS), som er et konsortium mellem;

Sidst opdateret 12. juni, 2020 - Kl. 08.55