Publikum til seminar.

Foto: neonbrand

En Ph.d.-uddannelse på FAK er unik mulighed for at forfølge en forskningskarriere med tæt kontakt til Forsvarets enheder og myndigheder, så målet om at kombinere teori med praksis kan realiseres.

 

På dette site fortæller vi om de forskellige processer og retningslinjer for at opnå en Ph.d.-grad ved Forsvarsakademiet.

 

Man kan starte med at læse denne guide ”Sådan bliver du Ph.d. på Forsvarsakademiet” for at få et hurtigt indblik.

 

Retningslinjer for Ph.d.-ansøgninger på FAK

Ph.d.-ansøgninger på Forsvarsakademiet skal indeholde følgende dokumenter:

 • Projektbeskrivelse (skabelon skal benyttes)
 • CV (benyt skabelon eller benyt eget der giver tilsvarende oplysninger)
 • Budget (benyt denne budgetskabelon, og anvend evt. dette typiske budgeteksempel for et ph.d.-forløb til inspiration. Budgettet skal underskrives af enten institutchef på det FAK institut, kandidaten skal indlejres i, eller, såfremt indlejring ikke er aftalt endnu, af Afdeling for  Uddannelsesstrategi og Forskningsstøtte)
 • Udskrifter af bachelor- og kandidatbevis

Kontakt Maria Panum Baastrup på marba@fak.dk hvis man har spørgsmål udformningen af dokumenterne.

 

Proces for interne Ph.d.-ansøgninger

For fastansatte på Forsvarsakademiet, der ønsker at tage en ph.d., findes der følgende proces.

 

Procesoverblik

 1. Kandidaten aftaler med sin chef, at søge om en ph.d.-uddannelse som et kompetenceudviklingsforløb fx ifm. MUS.
 2. Kandidaten arbejder aktivt med sin projektbeskrivelse sammen med en eller flere forskere på FAK. Hertil kan der indgås dialog med potentiel hovedvejleder på et universitet.
 3. Kandidaten fremsender en moden ansøgning til FAK FoU-råd enten til mødet i december eller maj mhp. på opstart i hhv. forår eller efterår.
 4. FAK FoU-råd behandler ansøgningen og der kan være tre bedømmelsesudfald: 1) Ansøgningen er godkendt og kan umiddelbart igangsættes 2) Ansøgningen har nogle mangler der skal indarbejdes og FoU-rådet ønsker at se den til en ny høringsrunde (høringen kører ad-hoc) og 3) Ansøgningen afvises, muligvis med en anbefaling om et nyt forsøg med gennemskrevet ansøgning. 
 5. Dekanen træffer endelig afgørelse på baggrund af rådets indstilling.

 

Såfremt ansøgningen er godkendt af dekanen, kan kandidaten umiddelbart igangsætte sit ph.d.-forløb ved en ph.d.-skole på et universitet. 

 

Proces for ph.d.-ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfond

På Forsvarsakademiet får vi mange henvendelser fra personer uden for Forsvaret, der ønsker at lave en ph.d. hos os. En af mulighederne er, at opnå et stipendiat igennem Danmarks Frie Forskningsfond. Derfor opfordrer vi til, at man søger finansiering til ph.d.-forløb ved Danmarks Frie Forskningsfond, igennem FAK.

 

Se opslaget her: Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.)

 

Da Forsvarsakademiet max. kan indstille 3 ansøgninger pr. år, har vi følgende proces for at finde de tre bedst egnede kandidater.

 

Proceskalender 2020-2021:

 •  27. januar: FAK FoU-rådsmøde, mhp. at udvælge max. 3 kandidater til at søge DFF. Deadline for ansøgninger: Mandag d. 17.01.2022 COB.
 • 25. marts, kl. 12: Ansøgningsfrist for DFF Forskeruddannelse uden for universiteterne (Ph.d.)
Sidst opdateret 13. august, 2020 - Kl. 09.31