Videnskabelige stillinger cover

Foto: Forsvarsakademiet

Videnskabelige stillinger på Forsvarsakademiet

Stillingen som postdoc er i udgangspunktet en fuldtidsstilling på maksimalt 4 år, der forudsætter, at man har videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

 

En stilling som postdoc vil overvejende indeholde forskning inden for dit eget felt og dertil undervisning i et vist omfang. Dertil forventes der organisatoriske bidrag, samfundsmæssig outreach og i begrænset omfang ansøgning om ekstern finansiering.

 

Instituttet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid.

Stillingen som adjunkt (også kaldet Assistant Professor) er en uddannelsesstilling, der forudsætter at man har videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

 

Der findes to former for adjunktansættelser på FAK. Den ene er en tidsbegrænset ansættelse på maksimalt 4 år (kan forlænges med op til yderligere 4 år) og en fastansættelse tenure track stilling på maksimalt 5 år, med efterfølgende overgang til en lektorstilling, såfremt man opnår en positiv bedømmelse.

 

Læs mere her

 

Som adjunkt er hovedopgaverne forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelser). Stillingen omfatter derudover krav til at bidrage til den organisatoriske udvikling og i en vis grad levere samfundsmæssig outreach i form af formidling og rådgivning. Hertil kan der i begrænset omfang være tale om ansøgninger om ekstern finansiering.

 

Instituttet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid, men der skal sikres en balance, som gør, at adjunkten kan kvalificere sig inden for de for stillingen relevante områder.

Lektorstillingen (også kaldet Associate professor) er hos FAK som udgangspunkt en fuldtidsstilling, der besættes varigt. Stillingen kan opnås af en tenure track adjunkt, der er blevet positivt bedømt til lektornivaeu, men kan også besættes efter opslag med faglig bedømmelse.

 

Ansættelse som lektor forudsætter forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer på det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt, men vil også kunne opnås på anden måde.

 

Lektoratet er en stilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelser). Stillingen omfatter derudover en forventning om væsentlige organisatoriske bidrag og samfundsmæssig outreach igennem formidling og rådgivning. Hertil kan der være tale om ansøgninger om ekstern finansiering.

 

Instituttet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid.

Stillingen som professor er i udgangspunktet en fuldtidsstilling, der besættes varigt. Stillingen som professor kan enten ske efter en positiv bedømmelse, som led i et forfremmelsesprogram af lektor eller efter opslag med faglig bedømmelse.

 

Professoratet er en stilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelser). Hertil er der krav om væsentlige organisatoriske bidrag til Forsvarsakademiets forskningsmiljø og udpræget samfundsmæssig outreach i form af formidling og rådgivning samt aktiv deltagelse i ansøgninger om ekstern finansiering.

 

Instituttet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid.

 

Kriteringer for meritering

  Ph.D studerende PostDoc Adjunkt Lektor Professor
Forsking
Internationalt samarbejde og erfaring  
Dokumenterede forskningsfærdigheder i form af videnskabelige publikationer  
Ambitiøs forskningsplan inden for FAKs forskningsområder  
Erfaring med redaktionelt arbejde      
Et stærkt nationalt og internationalt netværk      
Erfaring med forskningsledelse        
Undervisning
Undevisningskompetencer
Vejledningskompetencer for Bachelor/Master  
Vejledningskompetencer for Ph.d/Adjunkt      
Pædagogikum      
Erfaring med fagudvikling, herunder planlægning og administration af fag      
Organisatorisk bidrag
Potentiale som mentor for ph.d.-studerende  
Potentiale som mentor for adjunkter      
Erfaring med udvikling af institut- og fakultetsaktiviteter      
Evnen til at udvikle forskningsaktiviteter på fakultetsniveau        
Generel forskningsformidling
Evnen til at bidrage til myndighedsbetjening
Kommunikations- og samarbejdsevner med interessenter og beslutningstagere      
Evne til engagement i Forsvarets/samfundets udfordringer        
Ekstern finansering
Evnen til at søge ekstern finansering til eget forskningsniveau
Sidst opdateret 19. maj, 2021 - Kl. 11.44