Claus Mathiesen og Steen Kjærgaard i Krigens Døgn

Foto: Forsvarsakademiet

Eksperternes udtalelser

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere udtaler sig i kraft af deres vidensfaglige virke eller som privatpersoner. De udtaler sig ikke på vegne af Forsvarsakademiet, Forsvaret, Forsvarsministeriet eller andre myndigheder. Det er udelukkende chefen for Forsvarsakademiet eller udpegede talspersoner, der udtaler sig på vegne af Forsvarsakademiet som myndighed.

 

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere har ikke kendskab til Forsvarets aktuelle planer, beholdninger, politikker og strategier under udvikling etc. og kan således ikke udtale sig herom. Der henvises derfor til Forsvarskommandoen og værnene, såfremt der ønskes udtalelser eller informationer herom.

 

Kontaktoplysninger fremgår af de enkeltes profiler ved at klikke på navnene.

 

Navn Ekspertområde
Alexander With Værnsfælles operationer, russisk sikkerhedspolitik og militærstrategi
Anders Puck Nielsen Maritime operationer, russisk politik og strategi, atomvåben
Andreas Graae Droner og kunstig intelligens
Camilla T. N. Sørensen Kinas interesser og positionering ift. krigen, Kina-Rusland, Kina-Ukraine, implikationer for Kina-USA og Kina-EU. Asiatiske reaktioner ift. krigen mere generelt
Carina Ann Meyn Atomvåben, afskrækkelse, diplomati og internationale organisationer
Claudia Læssøe Pedersen Urban krigsførelse
Claus Mathiesen Militære forhold generelt, herunder militær udvikling efter Sovjets sammenbrud, militære allianceforhold og konfliktområder - politik, herunder relationer til Rusland og de tidligere sovjetrepublikker, USA, NATO - historie og kultur
Esben Salling Larsen Værnsfælles/Flerværnsoperationer
Nationale danske operationer i relation til krisen
Iben Yde Humanitær folkeret, lovlighed af nye teknologier og våbentyper, retlige aspekter af sømilitære operationer.
Jakob Rømer Barfod Militær ledelse og organisation
Jeanette Serritzlev Information Warfare, InfoOps, PsyOps, StratCom, desinformation, propaganda, hybrid samt brug af medier/SoMe.
Jørgen Staun Rusland som aktør på det strategiske niveau, og Ruslands forsvar overordnet set og hybridkrig
Karsten Marrup Luftoperationer – herunder droner, missiler og missilforsvar
Kenneth Øhlenschlæger Buhl De folkeretslige dimensioner af krisen
Lasse Kronborg Cyberdomænet (operativt perspektiv)
Lennart Schou Jeppesen Soldaternes moral, vilje til at kæmpe og motivation 
Mikkel Storm Jensen Cyberdimensionerne af krisen og hybridkrig
Niels Bo Poulsen Ruslands forsvar historisk, det russiske samfund, og Ruslands forsvar overordnet set og hybridkrig
Peter Viggo Jakobsen Vesten, NATO og Danmarks andel af krisen på det strategiske niv, samt de generelle sikkerheds- og forsvarsmæssige aspekter af krisen. Ruslands militære tænkning og praksis siden 1989
Steen Kjærgaard NATO, Krigens Love, DK SIKPOL og FSV POL
Thomas Vladimir Brønd Ukraine i relation til krigen i Syrien.

 

Fandt du ikke en ekspert på det du søgte?

For generelle pressehenvendelser så kontakt:

Kommunikationschef Ronny Vossen

Telefon: +45 51 42 49 13

E-mail: fak-ktp-kom@mil.dk

Sidst opdateret 23. marts, 2023 - Kl. 13.48