Gruppe af soldater fotograferet med ryggen til i gården på Frederiksberg Slot.

Foto: Stine Schjødt Nielsen

Konferencen finder sted den 6. til 8. november 2023 på Hærens Officersskole og i DGI-byen, København.

I løbet af konferencen præsenteres den internationale forskning gennem ti tværfaglige internationale arbejdsgrupper inden for nedenstående forskningsområder.

 • Krigsstudier
 • Militær historie
 • Militær teknologi
 • Militær lederskab
 • Militær lov og etik
 • Sikkerheds- og forsvarsstrategi
 • Væbnede styrker og samfund
 • Forvaltning af forsvar og økonomi
 • Militær uddannelse
 • Militær strategi


På samme måde vil konferencens fokus løbende foldes ud og eksempelvis vende forskellige typer af forsvarsalliancer såsom statslige og geopolitiske alliancer, offentligt-private samarbejder samt militær-civile partnerskaber.

Ud over selve konferencen, indbefatter tilmeldingen relations- og netværksdannende aktiviteter ved Frederiksberg Slot og Marinestation Holmen.

Hvem kan deltage?

Deltagelse kræver en tilmelding. Du kan registrere dig som:

 • Bidragsyder eller konferencedeltager i hele programmet: 175 EUR svarende til omkring 1.300 kroner
 • Student (gyldigt studie-ID eller lign. skal fremvises), konference omkostninger: 50 EUR svarende til omkring 375 kroner


Ved registrering kan du tilføje muligheder for overnatning og deltagelse i sociale aktiviteter. Registrering og betaling skal senest ske den 30. juni 2023 kl.14.00 dansk tid.

International Society og Military Sciences

ISMS er en sammenslutning af militære højniveau-uddannelsesinstitutioner i mindre demokratiske lande. Institutionerne omfatter typisk forsvarsuniversiteter- og akademier med mandat til at generere og formidle viden om militære videnskabsdiscipliner. Organisationens formål er derfor at opbygge et netværk med fokus på skabelse, udvikling, udveksling af forskning og viden om krig, konflikthåndtering og fredsstøttende indsatsområder. På nuværende tidspunkt varetager Forsvarsakademiet præsidentembedet i organisationen.

 • Lokation

  København

 • Hvornår

  Start: 6. november, 2023 - Kl. 08.00

  Slut: 8. november, 2023 - Kl. 16.00

 • Tilmeld