Deltagere på Læringspladsen på Uddannelseskonferencen Efterår 2021.

Foto: Forsvarsakademiet

Forsvarsakademiets Uddannelseskonference er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor der deltager ca. 200 medarbejdere, ledere og chefer fra hele Forsvarsministeriets område, som arbejder med uddannelse.

Forsvarsakademiets Uddannelseskonference stiller skarpt på fremtidens militære uddannelser og hvordan moderne og fremtidens læringsformer skal forme og styrke forsvarets uddannelser.

 

Indhold

Konferencen gennemføres med diverse indlæg og workshops. På førstedagen af konferencen vil der være en periode med et spor for praktikere og et spor for chefer.

 

Konferencens praktikerspor vil være bygget op omkring nogle temaer, som forventes at blive:

 • Artificial intelligence
 • Gaming
 • Virtual reality
 • Simulation

 

Formålet med temaerne er at sætte fokus på konkrete udfordringer og deres løsninger i forhold til hverdagens uddannelsespraksis i enhederne samt inspirere til, hvordan vi kan planlægge og gennemføre aktiverende og deltagerorienterede læringsaktiviteter i praksis.

 

Der vil være interne og eksterne oplægsholdere, med hver deres indfaldsvinkel til temaerne.

 

Temaerne afsluttes med en opsamling, hvor der er mulighed for en videre diskussion blandt deltagerne.

 

Konferencens chefspor vil omhandle temaet Forsvarets uddannelser frem mod 2033 – hvad skal Forsvaret bruge, og hvordan skal vi levere det?

 

Undertemaer (tentativt) på nuværende tidspunkt:

 • Realisering af Ledelsesgrundlaget – hvordan skal uddannelse bidrage til god ledelse i Forsvaret?
 • Professionsdannelse – hvad forventer vi af hinanden i Forsvaret, og hvordan opnår vi den adfærd vi ønsker?
 • Øget volumen, nye metoder, flere uddannelsesretninger og foranderlige krav – hvordan skal vi indrette os for at levere hvad Forsvaret skal bruge?

 

Undertemaerne må forventes tilpasset forligstemaerne.

 

Når temaerne for både praktiker- og chefsporet er endeligt planlagt, vil de fremgå af konferencesidsen på FELS-LMS (Moodle).

 

Ud over indlæg og workshops vil der på konferencens første dag være virksomheder, som vil fortælle om og demonstrere deres produkter inden for ovenstående temaer i praktikersporet.

 

Tilmelding med indkvartering

Der er 187 værelser til rådighed, og for at sikre en bred fordeling af deltagere fra primært Forsvaret samt Forsvarsministeriets styrelser, er der udarbejdet en fordelingsnøgle. Styrelser og myndigheder har således mulighed for at prioritere deltagerne i forhold til, hvem der skal have indkvartering. Hvis du ønsker at deltage i dette års konference med indkvartering, skal du kontakte POC ved din myndighed/styrelse.

 

Du kan kontakte Forsvarsakademiets Uddannelsescenter FAK-KTP-UC@mil.dk, hvis du vil vide, hvem der er ansvarlig (POC) for tilmelding med indkvartering ved din myndighed/styrelse.

 

Læs den fulde invitation/skrivelse her

 

Tilmelding uden indkvartering

Ud over pladser med indkvartering, er der cirka 50 antal pladser uden indkvartering. Denne mulighed kan benyttes, hvis man kun ønsker at deltage én af dagene eller selv sørger for overnatning. Der vil indgå måltider med denne tilmelding. Disse pladser er efter ”først til mølle”-princippet. Når pladser uden indkvartering er fyldt op, vil systemet automatisk oprette en mulighed for at skrive sig på venteliste. Disse pladser fordeles efter tilmeldingsfristen den 29. september 2023.

 

Tilmeld dig uddannelseskonferencen uden indkvartering

 

Venteliste

Ønsker du at komme på venteliste med indkvartering, skal du sende en mail med fulde navn og stabsnummer til FAK-KTP-UC@mil.dk. Pladserne fordeles efter tilmeldingsfristen den 29. september 2023.

 

Tilmeldingsfristen er den 29. september 2023

 

Forsvarets Uddannelsespris

I forbindelse med konferencen vil vinderen af Forsvarets Uddannelsespris 2023 blive kåret. Se mere her

Tilmelding uden indkvartering

Ud over pladser med indkvartering, er der cirka 50 antal pladser uden indkvartering. Denne mulighed kan benyttes, hvis man kun ønsker at deltage én af dagene eller selv sørger for overnatning. Der vil indgå måltider med denne tilmelding. 

 

Tilmeld dig uddannelseskonferencen uden indkvartering her

 • Lokation

  VINGSTED hotel & konferencecenter

 • Hvornår

  Start: 15. november, 2023 - Kl. 09.00

  Slut: 16. november, 2023 - Kl. 12.00