Soldat og civil giver håndtryk

Foto: Forsvaret

I sin nyligt forsvarede ph.d.-afhandling undersøger historiker Jakob Brink Rasmussen, hvordan de danske styrkers mandatforvaltning under de to fredsstøttende missioner, Implementation Force (IFOR) og Stabilization Force (SFOR) i Bosnien-Herzegovina i perioden 1995 til 2003. De udsendte styrker skulle ikke blot sikre mod, at der igen blev krig, men de skulle også bidrage til at skabe "positiv fred", dvs. forbedre sikkerhedssituationen og levevilkårene.

Konkret undersøger afhandlingen 15 skiftende danske hold soldater, der var indsat omkring den bosniske by Doboj. Særligt undersøges det, hvordan de danske soldater opfattede deres fredsopbyggende rolle, og hvad soldaternes interaktion med lokalbefolkningen, herunder med de lokaltansatte tolke, betød for denne opfattelse og for soldaternes handlinger.

Undersøgelsen er baseret på et omfattende skriftligt kildemateriale, herunder de udsendte soldaters egne rapporteringer, forsvars- og Udenrigsministeriets arkiv samt FE’s arkiv. Derudover er der gennemført 72 interviews med bl.a. bataljonschefer, sektionschefer, feltpræster samt tidligere lokalt ansatte bosniere fra den danske bataljons ansvarsområde.

Kernen i afhandlingen er en undersøgelse af en række temaer f.eks. betydningen af erfaringerne fra de tidligere danske indsatser i Jugoslavien for IFOR/SFOR-missionerne, de danske soldaters tilvejebringelse og brug af viden om deres geografiske ansvarsområde, genhusningsproblematikken i efterkrigstidens Bosnien samt krigsforbryderspørgsmålet.

Afhandlingen peger på vigtigheden af forstå et missionsområdet som et fragmenteret kludekæppe af subnationale konflikter, hvor den mikrolokale krigshistorie har stor betydning for det internationale samfunds mulighed for at skabe fred. Med holdskift hver sjette måned bliver vidensdeling mellem hold afgørende. De mange skift af hold indeholder desværre også kimen til at de udsendte fredsstøttende enheder i nogen grad må starte forfra hvert halve år.

I sin forelæsning vil Jakob Brink Rasmussen forklare, hvordan det ved at undersøge de overnævnte temaer har været muligt at belyse en række problematikker, der må siges at være alment gældende, når det kommer til danske bidrag til internationale militære operationer siden den kolde krigs afslutning.

Præsentationen er særligt møntet på Forsvaret, og det er derfor særligt afhandlingens læringspunkter i forhold til Forsvarets virke, som præsenteres. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål både fra salen og over VTC.

Efter præsentationen af afhandlingen vil der for de deltagere, som fysisk er til stede på Svanemøllen Kaserne, være en reception med Forsvarsakademiets chef kontreadmiral Henrik Ryberg som vært.

Tilmelding

Du tilmelder dig arrangmentet ved at sende en mail til Michella Østergaard mios@fak.dk
Jakob Brink Rasmussen

Jakob Brink Rasmussen

Program

14.00 - Velkomst ved Niels Bo Poulsen, chef for Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigsstudier

14.05 - Jakob Brink Rasmussen præsenterer sin afhandling og dens relevans for Forsvaret

15.00 - QA

15.30 - Reception med Forsvarsakademiets chef kontreadmiral Henrik Ryberg som vært

16.30 - Arrangementet slutter
  • place Lokation

    Svanemøllens Kaserne, auditorium i bygning 118

  • event Hvornår

    Start: 26. januar, 2022 - Kl. 14.00

    Slut: 26. januar, 2022 - Kl. 16.30

  • Tilmeld