Rasmus Dahlberg

Rasmus Dahlberg. Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

I anledning af Rasmus Dahlbergs udnævnelse til lektor inviteres du til festforelæsning på Forsvarsakademiet. Rasmus Dahlberg benytte lejligheden til at reflektere over den udvikling, som over det seneste halve århundrede har præget tænkningen i dansk beredskab og civilbeskyttelse, herunder implikationerne heraf for den militære opgaveløsning før, nu og i fremtiden.

 

Under overskriften ”Krig, kriser og katastrofer – fra totalforsvar til samfundssikkerhed” vil Rasmus indledningsvis diskutere de definitoriske problemer, vi står over for med disse tre fundamentale begreber. Dernæst vil han trække nogle historiske linjer fra oprindelsen af totalforsvarsbegrebet over Den Kolde Krigs tænkning om civilbeskyttelse frem til nutidens fokus på samfundssikkerhed. Afslutningsvis vil han diskutere læringspunkter fra COVID-19- og Ukrainekrisen ud fra et krisestyrings- og samfundssikkerhedsperspektiv.

 

Som lektor ved Center for Arktiske Sikkerhedsstudier falder Rasmus' aktuelle forskningsinteresser naturligt inden for det arktiske og nordatlantiske område, hvorfor han i forelæsningen vil inddrage eksempler fra hele rigsfællesskabet. Indholdet trækker dog også på forskningsprojektet ”Særlig Hjælp: Forsvarets støtte til politiet 1968-2018” samt Forsvarsakademiets aktuelle fokus på samfundssikkerhed i dansk såvel som nordisk kontekst. Rasmus vil i den forbindelse orientere om forskningsprojektet RESECTOR (Reinterpreting Sector Responsibility in Nordic Crisis Management after COVID-19), som jeg han kommende tre år skal lede med bevilling fra fællesnordiske forskningsfond NordForsk.

 

Institut for Strategi og Krigsstudier vil efter forelæsningen byde på et glas.

 

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Tilmelding på mail senest 5. december til Frederik Gade Schmidt-Petersen frsc@fak.dk

 

Livestream

Forelæsningen vil også blive streamet via Zoom. Du tilmelder dig livestream ved at sende en e-mail til Frederik Gade Schmidt-Petersen frsc@fak.dk. Zoom-linket vil blive fremsendt på dagen for forelæsningen.

 

Tilmeldingsfrist 5. december.

  • Lokation

    Auditorium 118, Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, 2100 København Ø

  • Hvornår

    Start: 6. december, 2022 - Kl. 14.00

    Slut: 6. december, 2022 - Kl. 15.30

  • Tilmeld