Publikum til seminar.

Foto: NeONBRAND

Description in English below

 

Planlægger du at søge Det Frie Forskningsråd om midler til ”Forskeruddannelse uden for universiteterne” til et ph.d.-forløb på Forsvarsakademiet?

 

Så inviteres du hermed til ansøgningsworkshop på Forsvarsakademiet, hvor repræsentanter fra Forsvarsakademiets forskningsstøtteteam og forskerkollegium stiller skarpt på ansøgningsformatet, ansøgningsprocedure og tilbyder sparring i plenum om ansøgeres projektbeskrivelser.

 

Dato: 12. december 2022 kl. 10-13 (inklusive frokost)

 

Timingen for seminaret skal ses i lyset af Forsvarsakademiets interne ansøgningsrunde for DFF ph.d.-ansøgninger er 16. januar 2023. Seminaret er dog ikke forbeholdt ansøgere til DFF, så alle der arbejder på en ph.d.-ansøgning eller påtænker, at lave en ph.d. på Forsvarsakademiet, skal være velkomne til at deltage i seminaret.

 

Vi opfordrer alle interesserede kandidater til så hurtigt som muligt – og meget gerne før workshoppen – at tage kontakt til en mulig ph.d.-vejleder blandt Forsvarsakademiets forskere.

 

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at sende en mail til Jens Bjering på e-mail jccb@fak.dk

 

Tilmeldingsfrist er 5. december. Samme deadline gælder for indsendelse af projektbeskrivelse til fordeling hos deltagere.

 

 

 

Application Workshop for PhD-applicants at the Royal Danish Defence College (RDDC)

 

Are you planning to apply the Independent Research Fund Denmark (DFF) for funds to complete a “Non-university Research Education (PhD)” at the RDDC?

 

If you are, we hereby invite you to an application workshop at the RDDC where representatives from the research support unit and faculty will go through the application format and -procedures, and offer advice on individual project descriptions.

 

Date: 12.12.2022, 10-13 (lunch included)

 

The timing of the workshop reflects the RDDC’s internal deadline for DFF PhD applications on January 26, 2023. The workshop, however, is not exclusive to DFF applicants – everyone who is working on a PhD application for future research at the RDDC is welcome.

 

We moreover encourage all interested candidates to reach out to potential PhD-supervisors among the RDDCs academic staff as soon as possible, preferably before attending the workshop.

 

Registration

Register by emailing Jens Bjering at jcbb@fak.dk

 

Deadline for registration is December 5th 2022. Project descriptions should also be submitted by this date.

Spørgsmål/Questions?

For spørgsmål, skriv til / For questions, please contact

 

Jens Bjering

E-mail: jcbb@fak.dk

  • Lokation

    Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, 2100 København Ø

  • Hvornår

    Start: 12. december, 2022 - Kl. 10.00

    Slut: 12. december, 2022 - Kl. 13.00