Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Videreuddannelseskurser om bl.a. Arktis

Videreuddannelseskurser for officerer

Forsvarets videreuddannelseskurser er en del af Forsvarets fleksible videreuddannelsesforløb. De er adgangsvejen til et højere funktionsniveau for officerer. Videreuddannelseskurserne giver mulighed for som ekspert eller sagsbehandler at videreuddanne sig inden for specifikke militærfaglige områder, som ikke udbydes i det civile uddannelsessystem.

Du vil på denne side løbende kunne holde dig orienteret om nye videreuddannelseskurser. Ansøgningsfrister og hvornår kurserne udbydes fremgår af de enkelte kursusbeskrivelser nedenfor - disse findes også på uddannelseskataloget under HR-portalen på intranettet.

Værnsfælles

Søværnet

Hæren

FlyvevåbnetOpmærksomheden skal henledes på, at ud over de fire videreuddannelseskurser, der er nævnt under Flyvevåbnet, er kurserne i mødeledelse og projektledelse obligatoriske for premierløjtnanter i Flyvevåbnet.

 

Studievejledning
Studiekontor

OFU

Her kan du læse, og se en film, om Operations- og Føringsuddannelsen