Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Studievejledning

Du er altid velkommen til at kontakte Studievejledningen, hvis du søger rådgivning om Forsvarsakademiets officersuddannelser og videreuddannelseskurser for officerer på Hærens Officersskole, Søværnets Officersskole, Flyvevåbnets Officersskole og Forsvarets Sprogskole. Du finder kontaktinformation på vores kontaktpersoner i bunden af denne side.


Studievejledningen kan svare på spørgsmål om:


Vi anbefaler, at du starter med at læse mere om uddannelserne, før du kontakter os. Her kan du få svar på typiske spørgsmål om bl.a. ansøgningsfrister og officersuddannelsernes indhold.


Søger du hjælp til praktiske forhold vedr. din uddannelse, henviser vi til Forsvarsakademiets studiekontorer. Du finder kontaktinformation på disse i bunden af denne side.


Hvad giver uddannelserne adgang til?
Efter gennemført officersuddannelse bliver du udnævnt til premierløjtnant og skal gøre tjeneste i Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet. Gennemgår du sprogofficersuddannelsen bliver du udnævnt til løjtnant og reserveofficer.

Videreuddannelseskurserne giver dig mulighed for at søge stillinger med større ansvar og danner grundlag for ansættelse i stillinger som kaptajn eller kaptajnløjtnant. Tilsvarende giver Master i Militære Studier dig kompetencer til at søge stillinger som major eller orlogskaptajn. Bemærk at du ikke automatisk udnævnes efter et videreuddannelseskursus eller Master i Militære Studier. Det bliver du først, når du søger en stilling på det givne niveau og får den.


Merit på Forsvarsakademiets uddannelser
Hvis du deltager i en af Forsvarsakademiets uddannelser, er der i nogle tilfælde mulighed for at få merit for tidligere uddannelser. Dette gælder både, hvis du er civilt eller militært uddanner.

Se de mest gængse regler, som gælder i forbindelse med henholdsvis job- og uddannelsesmerit her.

For overordnede spørgsmål om officersuddannelserne kan du skrive til e-mailen kadetliv@fak.dk eller ringe til tlf.nr. 25552247.
Hærens Officersskole
Kaptajn Søren
E-mail: fak-ho-st02@mil.dk
Tlf.nr.: +45 72817783

Søværnets Officersskole
Kaptajnløjtnant Uffe
E-mail: fak-sos-u06@fiin.dk
Tlf.nr.: +45 72817847

Flyvevåbnets Officersskole
Kaptajn Tor
E-mail: fak-flos-04@fiin.dk
Tlf.nr.: +45 72817934
Master i Militære Studier
Orlogskaptajn Claus Smith Rasmussen
E-mail: clra@fak.dk / fak-mms01@fiin.dk 
Tlf.nr.: +45 72817062

Major Allan Therkelsen
E-mail: alth@fak.dk / fak-mms02@fiin.dk  
Tlf.nr.: +45 72817061

  • Åbningstider
  • Mandag - tirsdag: Kl. 8.00 - 16.00
  • Onsdag - fredag: Kl. 8.00 - 15.00
  • Lørdag - søndag: Lukket