Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Eksamen

Formålet med eksamen er at bedømme i hvilken grad den studerende opfylder de læringsmål, der er fastsat for uddannelsens moduler og fag i studieordningen. Der afholdes som hovedregel ordinær eksamen ved afslutningen af et undervisningsforløb. Art og omfang af eksamen fremgår af studieordningen. Læs her om forhold vedrørende eksamen i eksamensbekendtgørelsen.

Bestemmelse for eksamen omfatter bekendtgørelser for samtlige uddannelser udbudt af Forsvarsakademiet, herunder Master i Militære Studier, professionsbacheloruddannelserne, officersuddannelserne inklusiv diplomuddannelsen, sprogofficersuddannelsen, videreuddannelseskurser samt Forsvarsakademiets øvrige kurser, hvor der gennemføres eksamen.

  • Åbningstider
  • Mandag - tirsdag: Kl. 8.00 - 16.00
  • Onsdag - fredag: Kl. 8.00 - 15.00
  • Lørdag - søndag: Lukket