Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Lær arabisk på to år

Som sprogofficer i arabisk bliver du i stand til at fungere som tolk og kulturvejleder i arabisktalende områder. Du lærer at tale arabisk fra bunden, og du får et solidt indblik i den arabiske kultur og historie.

Det er hårdt arbejde at lære et nyt sprog på to år - også fysisk. Du skal lære ca. 80 nye ord om dagen, så du må regne med en masse hjemmearbejde. Derfor kan du også bo på kasernen, mens du tager uddannelsen. Når du er færdig med uddannelsen, tegner du en kontrakt med Forsvaret på fire år som reserveofficer. I løbet af den periode kan du blive udsendt som sprogofficer i op til 10 måneder.


Ansøgningsfrist
20. marts 2017

Uddannelsesstart 
August 2017
  • Du er mindst 18 år ved uddannelsesstart
  • Har bestået en gymnasial uddannelse ved uddannelsesstart som STX, HTX, HHX, HF eller tilsvarende, med et gennemsnit på 7; ny skala (8 gammel skala). Særligt skal karaktererne i sprogfagene være gode. Sprogfagene skal som udgangspunkt være taget på A-niveau.
  • Normalt mørkesyn
  • Du skal kunne sikkerhedsgodkendes. Se mere på Forsvarets Efterretningstjeneste