Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Missionsmodul

Du tilegner dig viden om konkrete forhold i et specifikt missionsområde, der er valgt ud fra en vurdering af den mest sandsynlige efterfølgende udsendelse/opgave. Fagsammensætningen i det enkelte Missionsmodul vil derfor kunne variere afhængigt af opgaverne i den mission, der uddannes til.

Modulet har fokus på at koble din viden om målsproget, engelsk, tolkning, situationsforståelse, kulturelle forhold, kontaktfærdigheder, ledelse og militære operationer med konkrete forhold og opgaver i missionsområdet. Modulet er derfor præget af en høj grad af professionsrettet interaktion mellem fagene, fx i gennemførsel af handlebaner og anvendelse af viden og færdigheder til løsning af konkrete opgaver.

I sprogfagene udbygger du din sprog- og kulturforståelse med fokus på missionsområdet, i særdeleshed dets dialekter og det missionsspecifikke militære ordforråd. Øvelser i interviewsituationer og tolkning vil forekomme hyppigt, og i den sammenhæng vil din viden om kulturmødet og kontaktfærdigheder blive inddraget og udviklet.

Du erhverver sig kompetencer i militær tolkning, oversættelse og anden funktionsrelateret, sproglig opgaveløsning, herunder militær situationsforståelse. Militært engelsk opbygges og øves i forbindelse med tolkeøvelser på målsproget.

Herudover gennemføres nødvendig kursusaktivitet med henblik på klargøring til udsendelse i internationale operationer efter uddannelsens afslutning.
Uddannelsen foregår på Forsvarets Sprogskole ved Forsvarsakademiet i København.

Fag på missionsmodulet

Missionsorienteret sprog. (Tolkning, kontaktfærdigheder, militært engelsk)
Du tilegner sig viden om sproglige, kulturelle og militære forhold i et specifikt missionsområde og lærer at anvende den viden til løsning af de typer af opgaver, du kan forvente af skulle løse under efterfølgende udsendelse. Fordi modulet i udgangspunktet er missionsspecifikt vil sammensætningen og vægtningen af fag variere fra forløb til forløb afhængigt af opgaverne i den forestående mission.

Skyttetjeneste
Du vedligeholder dine praktiske færdigheder, så du kan løse opgaver som militær tolk og kulturvejleder i et missionsområde.

Militær Fysisk Træning
Du vedligeholder din fysiske robusthed, så du kan virke som soldat i et missionsområde.