Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Våben- og elektronikteknisk officer i Flyvevåbnet
Våben- og elektronikteknisk
officer
Basis Teknologi og Analyse
24 uger
Du får et grundlæggende teknologisk og begrebsteknisk fundament, som du skal bruge videre på din uddannelse som Våben- og elektronikofficer. Du bliver introduceret for Søværnets samlede våben-, sensor-, it-, kommunikations- og elektroniksystemer, så du kan anvende og vedligeholde dem på analyseniveau.
Operationel Teknologi Sensor- & kommunikation
12 uger
Du får et grundlæggende teknologisk og begrebsteknisk fundament om Søværnets sofistikerede sensor- og kommunikationssystemer, som du skal bruge videre på din uddannelse som Våben- og elektronikofficer.
Kommunikation & warfare introduction
1 uge
Du lærer at anvende basal kommunikation som vagtchef og får en introduktion til begreberne ”warfares” og ”Flag/Danish Officer Sea Training”.
Integrerede våben- og sensorsystemer samt BDM
8 uger
Du lærer at forstå, anvende og vurdere de enkelte våben- og sensorsystemers opbygning og funktionalitet og at koble dem med taktiske forhold under BDM (kamphandlinger).
Indsatsledelse
3 uger
Du får viden, færdigheder og kompetencer, der kvalificerer dig til at arbejde som vagthavende officer på Søværnets skibe.
VEO-togt
8 uger
Du afprøver din teoretiske viden og udvikler dine praktiske færdigheder ombord på et af Søværnets større skibe.
Du kan søge nu!

Uddannelsesstart
August 2019

Ansøgningsfrist
23. maj 2019

Adgangsgivende uddannelser til Officersuddannelse for Søværnet – Våben- og Elektronikteknisk retning er en mellemlang videregående uddannelse på kvalifikationsniveau 6, som indeholder elementer af:


 • Grundlæggende og anvendt elektronik (analog + digital)
 • Elektroteknik
 • IT, programmering og kommunikationsteknologi

  Derudover have forudsætninger for relativt let kunne sætte sig ind i:
  - Sensorteknologi (opto, sonar, radar)
  - Mikrobølgeteknik og antenner
  - Digital signalbehandling
  - Microcontrollere

Den adgangsgivende uddannelse skal således omhandle ovenstående temaer og bygge videre på de gymnasiale forudsætninger, som er:

 

 • Matematik A
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Dansk A
 • Engelsk B

For ansøgere med en sergentuddannelse, en relevant akademiuddannelse inden for ledelse og/eller teknik, relevante tekniske kompetencer, herunder kompetencer indenfor matematik, fysik og kemi, og erhvervserfaring fra Søværnet vil optagelse bero på en realkompetencevurdering.

 

Udover de ovennævnte adgangskrav skal du:

 


Helbredskrav:

 


Alle ansøgere vurderes individuelt.

Under uddannelsen får du ca. 22.500 kr. om måneden i løn.


Efter endt uddannelse har du jobgaranti i Forsvaret. Som Premierløjtnant er lønnen ca. 30.000 kr om måneden. Hertil kommer variable ydelser forbundet med sejlads samt pension på ca. 17%.


En gennemsnitlig årsindtægt er 450.000 – 500.000 kr. plus pension.

Mange kadetter bor i Nyboder, tæt på uddannelsen, Forsvarets Bibliotekscenter på Kastellet - og ikke mindst alle studiekammeraterne. Når du er optaget som kadet, vil du have mulighed for at søge om en studiebolig i Nyboder under din uddannelse, og vi vil forsøge at tilbyde en til alle, der søger.

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Du skal have styr på din teori, men det er lige så vigtigt, at du kan holde hovedet koldt i stressede situationer - for det kan ende med at handle om liv eller død. Derfor har vi ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden, hvor vi øver os igen og igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Det kræver, at du har en særlig karakter, og at du og dit team kan stole på hinanden. Dannelse og kammeratskab er derfor en lige så essentiel del af din uddannelse, som teori og træning. Her kan du blive klogere på, hvordan det er at uddanne sig som leder på Forsvarsakademiet - med kadetternes egne ord og billeder.

Som udgangspunkt uddanner vi dig til at være våbenteknisk eller elektroteknisk officer på en af Søværnets større skibe, hvilket du skal regne med bliver din førstegangstjeneste. Du kommer ud so våbenteknisk eller elektroteknisk officer på vores fregatter på international mission med NATO i middelhavet eller på en af vores fleksible støtteskibe under opkøring til en kæmpe stor militær øvelse. Du får ansvaret for bl.a. navigationssystemer, kommunikationssystemer, radarsystemer, våbensystemer og andre systemer, man ikke kan omtales nærmere her. Du kommer ud til en unik teknisk arbejdsplads, du kun kan finde i Søværnet.


Med en diplom i ledelse fra Søværnets Officersskole får du de værktøjer du skal bruge for at varetage kompleksiteten i jobbet. Du bliver tildelt et ansvarsområde i forbindelse med din stilling. F.eks. som elektroteknisk officer får du ansvaret for at lede dem, der skal vedligeholder kommunikations- og navigationssystemerne. 


Der er mange karriereveje i Søværnet og Forsvaret. Du planlægger og virkeliggør selv din karriere. De ledige stillinger i Forsvaret bliver lagt op på internettet, således du selv kan søge i den retning, som du ønsker. Det er både sejlende stillinger og stillinger i land, hvor du kan tage hensyn til din egen karriereplan, personlige ønsker eller personlige forhold.


Du kan vælge at avancere ombord og ende med at blive divisionsofficer på de store skibe. Så vil du blive Våben og Elektroteknisk Officer og have flere sektioner under dig og være en del af skibsledelsen. Du kan også skifte skibstype og arbejde i Søværnets minerydningsenhed, der hedder MCM Danmark. Alternativt kan du gå i land og blive sagsbehandler i en stab i enten Søværnet eller et værnfælles område. Det kan bl.a. være inden for teknik, udvikling, HR eller uddannelse.


For at blive udnævnt til kaptajnløjtnant skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og blive orlogskaptajn.


Derudover bliver du eftertragtet af civile virksomheder, da du med vores lederuddannelse kombineret med praksis erfaring får en baggrund, der er unik for Forsvaret. Mange våben- og elektronikofficerer bliver ledere i en teknisk virksomhed. Du kan også få ansættelse som produktudvikler i industrien – f.eks. i nogle af de danske virksomheder, der udvikler løsninger til Forsvarsindustrien.Her kan du se nogle videoer om, hvad man fx kan komme til at lave som officer efter endt uddannelse.

Vil du vide mere om formål, læringsmål, omfang og struktur i uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer, kan du hente studieordninger her.