Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Taktisk officer i Søværnet
Taktisk officer

Funktionsuddannelsen

 

Under funktionsuddannelsen lærer du alt om navigationssystemer, skibsorganisation, arbejdsprocesser og manøvrering, så du kan udnytte skibets potentiale i maritime operationer.

Du lærer at navigere Søværnets skibe efter gældende regler og bestemmelser dels i simulator, dels om bord i Søværnets skolefartøjer og øvrige skibe.

Denne del af uddannelsen er det ”håndværksmæssige” i forhold til navigatør- og vagtchefdelen af lederuddannelsen.


Læs mere i studieordningen for funktionsuddannelsen

Indsatsledelse
Søværnets Officersskole 3 uger

Du får viden, færdigheder og kompetencer, der kvalificerer dig til at være vagthavende officer på søværnets skibe i havn i forbindelse med havaritjeneste.
Skibets teknik
Søværnets Officersskole 9 uger
Du lærer om skibets konstruktion, stabilitet og teknik, så du er i stand til at træffe effektive beslutninger om fejl og haverier som vagtchef – og til at kommunikere med andre faggruppe om tekniske emner.
Grundlæggende brotjeneste
Søværnets Officersskole 14 uger
Du får grundlæggende viden om og færdigheder inden for tjenesten som vagthavende navigatør, så du kan planlægge, gennemføre og kontrollere en ukompliceret sejlads.
Grundlæggende skoleskibspraktik
Søværnets Officersskole 8 uger
Du træner brorutiner og anvender optisk navigation og får rutine i skibsarbejde generelt.
Udvidet brotjeneste
Søværnets Officersskole 11 uger
Du lærer at bruge radiotekniske hjælpemidler under navigationen og bliver i stand til i et vist omfang at kunne improvisere under brovagten, så du kan tilpasse sejladsen, hvis der skulle være behov for det.
Udvidet skoleskibspraktik
Søværnets Officersskole 4 uger
Du træner brorutiner under anvendelse af både optisk og teknisk navigation og får yderligere rutine i skibsarbejde generelt.
Civil radiokommunikation
Søværnets Officersskole 2 uger
Du lærer at fungere som radiooperatør i Søværnets skibe og anvende Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS).
Militært vagtchefsmodul
Søværnets Officersskole 6 uger
Du får viden, færdigheder og kompetencer der knytter sig til vagtchefens opgaver, når skibet skal løse typiske taktiske opgaver eller søredning.
Navigationstogt
Søværnets Officersskole 10 uger
Du skal bruge al den viden, forståelse og færdigheder du har lært indtil nu og omsætte din faglighed til kompetencer, som du videreudvikler til søs. Under opsyn af en erfaren vagtchef træner du rollen som vagtchef med fokus på navigation.
Vagtchefstogt
Søværnets Officersskole 12 uger
Den afsluttende vagtchefpraktik er en syntese af din samlede uddannelse til Taktisk officer ved Søværnet. Under opsyn fra en erfaren vagtchef, fungerer du som selvstændig vagtchef og træner alle facetter af arbejdet.
Uddannelsesstart: August 2019

Ansøgningsfrist: 7. april 2019
  • Du har en mellemlang videregående uddannelse, kvalifikationsniveau 6.
  • Du skal have gode kundskaber inden for dansk, engelsk, matematik og fysik. Vi anbefaler faktisk, at du har opnået minimum 4 i matematik og fysik på B-niveau.


Udover de ovennævnte adgangskrav skal du:Helbredskrav:

Under uddannelsen får du ca. 22.500 kr. om måneden i løn.


Efter endt uddannelse har du jobgaranti i Forsvaret, og får som premierløjtnant ca. 30.000 kr. om måneden i løn plus pension på ca. 17%. Du har ret til en række ydelser, fx når du er på øvelse, og du optjener afspadsering, hvis du har overarbejde.

Mange kadetter bor i Nyboder, tæt på uddannelsen, Forsvarets Bibliotekscenter på Kastellet - og ikke mindst alle studiekammeraterne. Når du er optaget som kadet, vil du have mulighed for at søge om en studiebolig i Nyboder under din uddannelse, og vi vil forsøge at tilbyde en til alle, der søger.

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Du skal have styr på din teori, men det er lige så vigtigt, at du kan holde hovedet koldt i stressede situationer - for det kan ende med at handle om liv eller død. Derfor har vi ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden, hvor vi øver os igen og igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Det kræver, at du har en særlig karakter, og at du og dit team kan stole på hinanden. Dannelse og kammeratskab er derfor en lige så essentiel del af din uddannelse, som teori og træning. Her kan du blive klogere på, hvordan det er at uddanne sig som leder på Forsvarsakademiet - med kadetternes egne ord og billeder.

Som udgangspunkt uddanner vi dig til at være vagtchef og navigationsofficer på en af Søværnets skibe, hvilket du skal regne med bliver din førstegangstjeneste. Det kan være som navigationsofficer på vores fregatter på international mission med NATO i middelhavet eller på vores inspektionsskibe i Nordatlanten. Der pålægger dig et stort ansvar, da du er ansvarlig for hele skibets besætning, mens du navigerer skibet over gennem snævre danske farvande og over store oceaner, samtidig med du skal tage højde for skibe, is og eventuelle trusler. Du kommer ud til en unik og udfordrende arbejdsplads, som du kun kan finde i Søværnet.


Med en diplom i ledelse fra Søværnets Officersskole får du de værktøjer du skal bruge for at varetage kompleksiteten i jobbet. Du bliver tildelt et ansvarsområde i forbindelse med din stilling. Du kan f.eks. blive dæksofficer med ansvar for at lede dem, der skal vedligeholde skibet eller kommunikationsofficer med ansvar for kommunikationsopgaver og egne medarbejdere.


Der er mange karriereveje i Søværnet og Forsvaret. Du planlægger og virkeliggør selv din karriere. De ledige stillinger i Forsvaret bliver lagt op på internettet, således du selv kan søge i den retning, som du ønsker. Det er både sejlende stillinger og stillinger i land, hvor du kan tage hensyn til din egen karriereplan, personlige ønsker eller personlige forhold.


Du kan vælge at avancere ombord og ende med at blive divisionsofficer på de store skibe. Så vil du blive Operationsofficer og have flere sektioner under dig og være en del af skibsledelsen. Du kan også skifte skibstype og blive næstkommanderende eller chef på nogle af Søværnets mindre enheder. Alternativt kan du gå i land og blive sagsbehandler i en stab i enten Søværnet eller et værnfælles område. Det kan bl.a. være inden for øvelsesplanlægning, udvikling, HR eller uddannelse.


For at blive udnævnt til kaptajnløjtnant skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og blive orlogskaptajn.


Derudover bliver du eftertragtet af civile virksomheder, da du med vores lederuddannelse kombineret med praksis erfaring får en baggrund, der er unik for Forsvaret. Hvis du ønsker at arbejde i det civile, er taktiske officerer i Søværnet eftertragtede. Mange bliver managers eller ledere - f.eks. med tilknytning til transport, men det er typisk let ved at finde arbejde i mange forskellige brancher uden for Forsvaret. Det er også afhængig af hvilke bachelor eller kandidat du har forud for officersuddannelsen.Her kan du se nogle videoer om, hvad man fx kan komme til at lave som officer efter endt uddannelse.

Vil du vide mere om formål, læringsmål, omfang og struktur i uddannelsen til taktisk officer, kan du hente studieordninger her.