Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Taktisk officer i Søværnet
Taktisk officer

Diplomuddannelsen

 

Det faglige fokus under diplomuddannelsen er militær ledelse, militær strategi og militære operationer med vægt på den maritime operative praksis. Du får viden om administrative processer samt et teoretisk perspektiv på Søværnets operative virke – både nationalt og internationalt. Der bliver lagt vægt på de ledelsesmæssige og pædagogiske evner i rammen af det maritime miljø og Søværnets kultur.

 

Under diplomuddannelsen inddrages den erfaring, som du har opnået ved tjeneste og funktionsuddannelsen i Søværnet.

 

Uddannelsen foregår ved Søværnets Officersskole i København.


Læs mere i studieordningen for diplomuddannelsen
Ledelse
Søværnets Officersskole
Du lærer at anvende grundlæggende teorier, metoder, værktøjer og Forsvarets ledelsesredskaber, så du kan fungere som militær leder. Desuden lærer du at forholde dig refleksivt til din egen lederrolle og den militære kontekst.
Forsvarets rolle i samfundet
Søværnets Officersskole
Du undervises i de overordnede forhold, der ligger til grund for Danmarks sikkerhedspolitik, så du får en kritisk forståelse for baggrunden for nationale og internationale opgaver.
Militære operationer
Søværnets Officersskole
Du får viden om Søværnets rolle og samarbejde med ikke-militære aktører og de andre værn. Du lærer at håndtere komplekse situationer og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde.
Maritime myndighedsopgaver
Søværnets Officersskole
Du får viden om de regler, der knytter sig til den maritime myndighedsudøvelse og rollen som en del af statsmagtsapparatet. Herunder rollen som nationalt beredskab til sikring af havmiljø, suverænitetshåndhævelse, søredning og katastrofeberedskab.
Maritim Emergency
Søværnets Officersskole
Du får en forståelse for de maritime platformes komplekse systemer, sårbarheden i systemet og hvordan ekstreme hændelser påvirker systemet, så du kan træffe hensigtsmæssige beslutninger som leder.
Sømilitær ledelse
Søværnets Officersskole
Du opnår ledelsesmæssige evner, så du kan udvikle dig og fungere som leder på et skib i Søværnet under de særlige forhold, som gælder der.
Afgangsprojekt
Søværnets Officersskole
Du afslutter diplomuddannelsen med et selvstændigt skriftligt projekt, der viser din evne til identificere, reflektere og analysere en militær problemstilling, diskutere løsninger og anvende teori og metode.
Uddannelsesstart: August 2019

Ansøgningsfrist: 7. april 2019
  • Du har en mellemlang videregående uddannelse, kvalifikationsniveau 6.
  • Du skal have gode kundskaber inden for dansk, engelsk, matematik og fysik. Vi anbefaler faktisk, at du har opnået minimum 4 i matematik og fysik på B-niveau.


Udover de ovennævnte adgangskrav skal du:Helbredskrav:

Under uddannelsen får du ca. 22.500 kr. om måneden i løn.


Efter endt uddannelse har du jobgaranti i Forsvaret, og får som premierløjtnant ca. 30.000 kr. om måneden i løn plus pension på ca. 17%. Du har ret til en række ydelser, fx når du er på øvelse, og du optjener afspadsering, hvis du har overarbejde.

Mange kadetter bor i Nyboder, tæt på uddannelsen, Forsvarets Bibliotekscenter på Kastellet - og ikke mindst alle studiekammeraterne. Når du er optaget som kadet, vil du have mulighed for at søge om en studiebolig i Nyboder under din uddannelse, og vi vil forsøge at tilbyde en til alle, der søger.

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Du skal have styr på din teori, men det er lige så vigtigt, at du kan holde hovedet koldt i stressede situationer - for det kan ende med at handle om liv eller død. Derfor har vi ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden, hvor vi øver os igen og igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Det kræver, at du har en særlig karakter, og at du og dit team kan stole på hinanden. Dannelse og kammeratskab er derfor en lige så essentiel del af din uddannelse, som teori og træning. Her kan du blive klogere på, hvordan det er at uddanne sig som leder på Forsvarsakademiet - med kadetternes egne ord og billeder.

Som udgangspunkt uddanner vi dig til at være vagtchef og navigationsofficer på en af Søværnets skibe, hvilket du skal regne med bliver din førstegangstjeneste. Det kan være som navigationsofficer på vores fregatter på international mission med NATO i middelhavet eller på vores inspektionsskibe i Nordatlanten. Der pålægger dig et stort ansvar, da du er ansvarlig for hele skibets besætning, mens du navigerer skibet over gennem snævre danske farvande og over store oceaner, samtidig med du skal tage højde for skibe, is og eventuelle trusler. Du kommer ud til en unik og udfordrende arbejdsplads, som du kun kan finde i Søværnet.


Med en diplom i ledelse fra Søværnets Officersskole får du de værktøjer du skal bruge for at varetage kompleksiteten i jobbet. Du bliver tildelt et ansvarsområde i forbindelse med din stilling. Du kan f.eks. blive dæksofficer med ansvar for at lede dem, der skal vedligeholde skibet eller kommunikationsofficer med ansvar for kommunikationsopgaver og egne medarbejdere.


Der er mange karriereveje i Søværnet og Forsvaret. Du planlægger og virkeliggør selv din karriere. De ledige stillinger i Forsvaret bliver lagt op på internettet, således du selv kan søge i den retning, som du ønsker. Det er både sejlende stillinger og stillinger i land, hvor du kan tage hensyn til din egen karriereplan, personlige ønsker eller personlige forhold.


Du kan vælge at avancere ombord og ende med at blive divisionsofficer på de store skibe. Så vil du blive Operationsofficer og have flere sektioner under dig og være en del af skibsledelsen. Du kan også skifte skibstype og blive næstkommanderende eller chef på nogle af Søværnets mindre enheder. Alternativt kan du gå i land og blive sagsbehandler i en stab i enten Søværnet eller et værnfælles område. Det kan bl.a. være inden for øvelsesplanlægning, udvikling, HR eller uddannelse.


For at blive udnævnt til kaptajnløjtnant skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og blive orlogskaptajn.


Derudover bliver du eftertragtet af civile virksomheder, da du med vores lederuddannelse kombineret med praksis erfaring får en baggrund, der er unik for Forsvaret. Hvis du ønsker at arbejde i det civile, er taktiske officerer i Søværnet eftertragtede. Mange bliver managers eller ledere - f.eks. med tilknytning til transport, men det er typisk let ved at finde arbejde i mange forskellige brancher uden for Forsvaret. Det er også afhængig af hvilke bachelor eller kandidat du har forud for officersuddannelsen.Her kan du se nogle videoer om, hvad man fx kan komme til at lave som officer efter endt uddannelse.

Vil du vide mere om formål, læringsmål, omfang og struktur i uddannelsen til taktisk officer, kan du hente studieordninger her.