Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Maskinteknisk officer i Søværnet
Maskinteknisk
officer

Funktionsuddannelsen


På funktionsuddannelsen får du en sømilitær uddannelse og omskoling, så du kan virke som maskinteknisk sektionsofficer i teknikdivisionen på Søværnets skibe. 

Du lærer at anvende søværnets systemer og arbejdsprocesser – herunder fremdriftssystemer, maskinkontrolanlæg, sensor og navigatoriske systemer. Du stifter også bekendtskab med internationale konventioner angående beskyttelse af havmiljøet. 

Uddannelsen foregår dels ved Søværnets Officersskole i København og ved Søværnets forskellige centre i Frederikshavn og København.Læs mere i studieordningen for funktionsuddannelsen
Indsatsledelse
Søværnets Officersskole 3 uger
Du lærer at løse specifikke opgaver inden for skibets organisation.
Sømilitært maskinteknisk modul
Søværnets Officersskole 10 uger
Du får viden om Søværnets systemer og bestemmelser under det maskintekniske område. Du lærer at bruge dine kompetencer i sømilitær sammenhæng og bliver forberedt på din første tjeneste.
Kommunikation & warfares introduction
Søværnets Officersskole 1 uge
Du lærer at anvende basal kommunikation som vagtchef og får en introduktion til begreberne ”warfares” og ”Flag/Danish Officer Sea Training”.
MAS-togt
Søværnets Officersskole 6 uger
Du lærer at forstå og bruge systemer og procedurer i Søværnet, så du efter uddannelsen kan fungere som maskinteknisk sektionsofficer på laveste niveau i teknikdivisionen på Søværnets skibe.
Du kan søge nu!

Uddannelsesstart
August 2019

Ansøgningsfrist
23. maj 2019

  • Du har en professionsbacheloruddannelse i Maritim og Maskinteknisk Ledelse og Drift med maritimt tilvalg.
  • Du skal også have gode engelsk- og danskkundskaber.


Udover de ovennævnte adgangskrav skal du:

Helbredskrav:

Under uddannelsen får du ca. 22.500 kr. om måneden i løn.


Efter endt uddannelse har du jobgaranti i Forsvaret, og får som premierløjtnant ca. 30.000 kr. om måneden i løn plus pension på ca. 17%. Du har ret til en række ydelser, fx når du er på øvelse, og du optjener afspadsering, hvis du har overarbejde.

Mange kadetter bor i Nyboder, tæt på uddannelsen, Forsvarets Bibliotekscenter på Kastellet - og ikke mindst alle studiekammeraterne. Når du er optaget som kadet, vil du have mulighed for at søge om en studiebolig i Nyboder under din uddannelse, og vi vil forsøge at tilbyde en til alle, der søger.

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Du skal have styr på din teori, men det er lige så vigtigt, at du kan holde hovedet koldt i stressede situationer - for det kan ende med at handle om liv eller død. Derfor har vi ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden, hvor vi øver os igen og igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Det kræver, at du har en særlig karakter, og at du og dit team kan stole på hinanden. Dannelse og kammeratskab er derfor en lige så essentiel del af din uddannelse, som teori og træning. Her kan du blive klogere på, hvordan det er at uddanne sig som leder på Forsvarsakademiet - med kadetternes egne ord og billeder.

Som udgangspunkt omskoler vi dig til at være maskinmester ombord på en af Søværnets skibe, hvilket du skal regne med bliver din førstegangstjeneste. Det kan være som driftsofficer eller elektroofficer på vores fregatter på international mission med NATO i middelhavet eller på vores inspektionsskibe i Nordatlanten. Du får ansvaret for bl.a. fremdrivning, affaldssystemer, køleanlæg, aircondition og hovedmaskinerne på skibet. Du kommer ud til en unik teknisk arbejdsplads, du kun kan finde i Søværnet.


Med en diplom i ledelse fra Søværnets Officersskole får du de værktøjer du skal bruge for at varetage kompleksiteten i jobbet. Du bliver tildelt et ansvarsområde i forbindelse med din stilling. F.eks. som driftsofficer skal du lede den del af den tekniske division, der skal vedligeholde maskinerne ombord på skibet.


I Søværnet arbejder man ofte i en turnus, så man sejler i perioder og derefter er hjemme. Man kan fx være tre måneder til søs og tre måneder hjemme eller 14 dage til søs og 14 dage hjemme.


Der er mange karriereveje i Søværnet og Forsvaret. Du planlægger og virkeliggør selv din karriere. De ledige stillinger i Forsvaret bliver lagt op på internettet, således du selv kan søge i den retning, som du ønsker. Det er både sejlende stillinger og stillinger i land, hvor du kan tage hensyn til din egen karriereplan, personlige ønsker eller personlige forhold.


Du kan vælge at avancere ombord og ende med at blive divisionsofficer på de store skibe. Så vil du blive Teknik Officer (en slags ”maskinchef”) og have flere sektioner under dig og være en del af skibsledelsen. Du kan også skifte skibstype og blive Teknik Officer på nogle af Søværnets mindre enheder. Alternativt kan du gå i land og blive sagsbehandler i en stab i enten Søværnet eller et værnfælles område. Det kan bl.a. være inden for teknik, udvikling, HR eller uddannelse.


For at blive udnævnt til kaptajnløjtnant skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og blive orlogskaptajn.


Derudover bliver du eftertragtet af civile virksomheder, da du med vores lederuddannelse kombineret med praksis erfaring får en baggrund, der er unik for Forsvaret. En del maskintekniske officerer får arbejde som manager eller teknisk leder - f.eks. på vandværker, kraft- & varmeværker eller i produktionsvirksomheder. Du kan også blive teknisk leder på større hospitaler.Her kan du se nogle videoer om, hvad man fx kan komme til at lave som officer efter endt uddannelse.

Vil du vide mere om formål, læringsmål, omfang og struktur i uddannelsen til maskinteknisk officer, kan du hente studieordninger her.