Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Ledelse handler om mennesker

Vil du være leder? Forsvaret har en lang tradition for at uddanne dygtige ledere

Studieliv og karriere

Forsvaret er en af landets største arbejdspladser og uddannelsessted for en bred vifte af uddannelser.

Studieliv i Forsvaret

Studieliv i Forsvaret

Du uddanner dig i et helt særligt miljø, der giver unikke erfaringer og oplevelser.


Karriere i Forsvaret

Karriere i Forsvaret

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads for en lang række faggrupper.


Kontrol- og varslingsofficer

Vil du have ansvaret for missioner med bl.a. jagerfly og overvåge det danske luftrum? Som Kontrol- og varslingsofficer får du ansvaret for at koordinere den militære trafik i luftrummet. Det er et komplekst og dynamisk arbejde, hvor opgaverne kan ændre sig fra det ene sekund til det næste.
Læs mere og ansøg her

Operationsstøtteofficer

Vil du arbejde med luftoperationer ”på jorden”? Som Operationsstøtteofficer kan du bl.a. få opgaver som at lede etablering af kommunikation på flybaser, lede lodsning af transportfly og få ansvaret for den fysiske sikkerhed for både fly, materiel og medarbejdere i internationale missionsområder.
Læs mere og ansøg her

Teknikofficer

Vil du arbejde med avanceret teknik og højteknologisk isenkram? Som Teknikofficer i Flyvevåbnet skal du lede fagfolk, der har højt specialiseret viden og kompetencer, og du bliver derfor uddannet i en bred teknologisk forståelse.
Læs mere og ansøg her

Pilot

Vil du være Pilot i Flyvevåbnet? Hvis du har evnerne, kan du blive optaget på en af landets mest spændende og udfordrende uddannelser. Du uddannes primært til at flyve, men lærer også at planlægge missioner og lægge taktik.
Læs mere og ansøg her

Taktisk officer i Søværnet

Vil du være navigatør og leder af militære operationer til søs? Som Taktisk officer bliver du en del af skibets ledelse. Du bliver uddannet i navigation og lærer at sejle og disponere skibet i en taktisk og sømilitær sammenhæng.


Har du en baggrund som professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse (skibsfører), har vi et særligt komprimeret uddannelsesforløb med fokus på Søværnets specifikke navigatoriske systemer og metoder.

Læs mere og ansøg her

Maskinteknisk officer

Har du en baggrund som maskinmester med maritimt tilvalg? Som Maskinteknisk officer i Søværnet har du ansvaret for, at skibet kan sejle og teknisk set kan løse opgaver. Du leder et hold af sergenter og konstabler, og sammen står I for driften af det maskintekniske område.
Læs mere og ansøg her

Våben- og elektronikteknisk officer

Har du en elektronikteknisk baggrund på (professions)bachelorniveau? Som Våben- og elektronikteknisk officer i Søværnet har du ansvaret for at skibet kan kæmpe. Du leder et hold af sergenter og konstabler, og sammen står I for skibets højteknologiske udstyr herunder våben-, sensor- samt kommando- og kontrolsystemer.
Læs mere og ansøg her

Taktisk officer i Hæren

Vil du lede andre og løse komplekse problemstillinger – fx på internationale fredsbevarende missioner? Som Taktisk officer i Hæren får du ansvar for at uddanne og lede en større gruppe soldater. Du bliver grundigt trænet i ledelse og føring og får hurtigt ansvaret for en større gruppe.
Læs mere og ansøg her

Har du det der skal til?

Alle kvalificerede ansøgere bliver inviteret til optagelsesprøve. Her skal du bl.a. gennemføre fysiske tests, og dine evner som leder afprøves.

Studievejledning og information

Vi hjælper med at besvare faglige og praktiske spørgsmål.

Officer

FAQ

Få svar på de mest stillede spørgsmål.
Find svar her
Officer

Kontakt os

Har du brug for råd og vejledning i forbindelse med vælg af din uddannelse?

Kontakt os

Se Forsvarets øvrige uddannelser og job

Vil du være løjtnant, helikoptermekaniker eller frømand? Eller vil du bruge din uddannelse som ingeniør eller jurist i Forsvaret? Forsvaret er et alsidigt uddannelsessted og en af Danmarks største arbejdspladser.

Er du allerede i Forsvaret

Find din vej

Der er flere veje til en officersuddannelse

Hvis du er sergent eller befalingsmand og drømmer om at få en karriere som officer, kan du følge den interne vej.
Find din interne vej

Kontakt os

Skriv til os

Forsvarsakademiet
Att.: Rekrutteringskoordinator
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø.
Email: kadetliv@fak.dk

Ring til os

Telefon: 72 81 70 23