Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Afprøvning
 

Afprøvning af kommende officerer 

Hvis du søger om optagelse på en af officersuddannelserne og opfylder de formelle adgangskrav, kan du blive du indkaldt til afprøvning. Her skal du gennemgå en række tests, der tilsammen giver et billede af, om du er egnet som officer. Vi indkalder de ansøgere, som vi regner for mest kvalificerede, først.

Afprøvningen består af to moduler


Modul 1 varer en dag og består af fysisk test, intelligenstest, kognitive tests og interview. Testene finder sted enten i Jonstruplejren i Ballerup eller på et af Forsvarets tjenestesteder i Jylland.


Efter modul 1 vurderer Forsvarets Rekruttering, om du er egnet til at gå videre til modul 2. OBS: Hvis du ikke består den fysiske test, stopper afprøvningsforløbet.


Modul 2 varer to dage og består af helbredsundersøgelse, personlighedsprofil og en test af dit potentiale som leder. Testene finder sted i Jonstruplejren i Ballerup.


Efter modul 2 afgør Forsvarets Rekruttering ud fra en konkret, individuel vurdering, om du er egnet til at blive optaget på officersuddannelsen.


Alle svar sendes skriftligt som elektronisk post (e-boks).Fysiske krav

 

Den fysiske test

For at bestå den fysiske test, skal du gennemføre Forsvarets core test til niveau 2 (se link til øvelser og krav herunder) og derefter løbe minimum 2400 meter på maksimalt 12 minutter. Testen kræver, at du er i god form og har trænet. Men kravene er ikke sværere, end at de fleste under 60 år kan træne sig op til at bestå med en målrettet indsats. Hvis du ikke består den fysiske test, kommer du ikke videre i afprøvningen. 

Se øvelser og krav til core test

Er du i tvivl, om din form er god nok til, at du kan bestå den fysiske test, kan du få hjælp af ”Træn med Forsvaret” på nettet eller som app til din smartphone. Her kan du se de præcise krav og lægge et målrettet træningsprogram. 

Gå til ”Træn med Forsvaret”  Lederpotentiale

 

Lederpotentiale

En vigtig del af afprøvningen til officer er at undersøge dit lederpotentiale. Der er ikke en enkelt kompetence, der afgør, om du er egnet som leder. Vurderingen sker på baggrund af et samlet billede af dine evner. Vi kigger bl.a. efter sociale kompetencer, selvdisciplin, psykisk robusthed og selvtillid. Afprøvningen foregår både i grupper og som individuelle samtaler med Forsvarets psykologer og sagsbehandlere.

Læs mere om ledelse i Forsvaret
Gode råd før afprøvning

Hvis du bliver indkaldt til afprøvning, er det en god idé på forhånd at være sikker på, at du er i så god form, at du kan bestå de fysiske test. Derudover er det afgørende, at du sætter dig grundigt ind i uddannelsens indhold og ikke mindst
jobbet som officer, så du kan fortælle, hvorfor du gerne vil være officer. Det er nemlig vigtigt, at du er velovervejet, motiveret og har lyst til at blive en del af det særlige lærings- og arbejdsmiljø, som du møder på officersuddannelserne og derefter i din karriere som officer i Forsvaret. 

Praktiske oplysninger om afprøvningen

Sidst opdateret 02-03-2018 - kl. 09:20

Nyhedsbrev

Få sidste nyt om uddannelser og job i Forsvaret på e-mail.

Tilmeld

Formelle krav

Se optagelseskrav til hver uddannelse, før du søger.

Se krav

Mød Forsvarets uddannelser på Facebook

Se billeder fra hverdag og højtid, mød studerende og få svar på spørgsmål.

Mød os på Facebook