Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 


Dag 1:Planlægningsopgave

I planlægningsopgaven vurderes dine styrker og udviklingspunkter på områder som planlægningsevner, overbliksdannelse og formidlingsevner.

Du bliver stillet overfor et kompleks scenarie, hvor du skal træffe afgørende beslutninger. Du har 25 minutter til at forberede dig, hvorefter præsenterer du din løsning for et panel på to-tre medarbejdere. Præsentationen tager op til 20 minutter, og undervejs vil der blive stillet spørgsmål til din løsning og din adfærd ligesom din præstation vil blive observeret.

Personlighedstest og personlige spørgeskemaer

Personlighedstesten udfylder du på internettet, inden du kommer til optagelsesprøve, og spørgeskemaerne udfylder du, mens du er hos os. Personlighedstesten og spørgeskemaerne omhandler blandt andet personlige situationer og oplevelser, og giver os mulighed for at få et indtryk af dig som person sammen med de resterende opgaver.

Intelligenstest og kognitive prøver

Du skal igennem nogle test, som bruges til at vurdere dine generelle kognitive evner, informationsbearbejdning, overbliksdannelse og simultankapacitet. Alle test gennemføres i vores digitale testcenter, og du vil få grundig instruktion inden den pågældende test begynder.

Dag 2:Gruppeprøve

I gruppeprøven vurderes dine styrker og udviklingsområder inden for samarbejde og ledelse. Du løser en opgave med andre ansøgere, hvor I sammen finder frem til en fælles løsning. Gruppeprøven varer i alt en time, og forløbet bliver observeret.

Psykologsamtale

Formålet med samtalen er at vurdere, hvorvidt du samlet matcher officersprofilen. I samtalen inddrager psykologen din ansøgning og resultaterne af de øvrige prøver og opgaver, du har gennemgået. Der vil under samtalen blive spurgt ind til din person, din baggrund, motivation for at søge samt andre relevante faktorer for uddannelsen.

Samtalen varer omkring en time.