Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Personlighedstest

Personlighedstesten omhandler blandt andet personlige situationer og oplevelser, og giver os mulighed for at få et indtryk af dig som person sammen med de resterende opgaver.

Intelligenstest og kognitive prøver

Intelligenstesten giver et billede af dine analytiske evner, dine evner til at tænke dig om og løse problemer. Du skal også igennem nogle kognitive prøver, som bruges til at vurdere dine generelle kognitive evner, informationsbearbejdning, overbliksdannelse og simultankapacitet. Alle tests gennemføres i vores digitale testcenter, og du vil få grundig instruktion inden den pågældende test begynder. Den supplerende intelligenstest til selve optagelsesprøven indeholder også valideringselementer af den første intelligenstest du har udført online.

Interview

Formålet med samtalen er at vurdere, hvorvidt du samlet matcher officersprofilen. I samtalen inddrager en psykolog din ansøgning og resultaterne af de øvrige prøver og opgaver, du har gennemgået. Der vil under samtalen blive spurgt ind til din person, din baggrund, motivation for at søge samt andre relevante faktorer for uddannelsen. Samtalen varer omkring en time.