Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Taktisk officer i Hæren
Taktisk officer
Kamptropperne
Hærens Kamp- og Ildstøttecenter i Oksbøl 4 måneder
Du lærer at føre og lede en deling, med fokus på mekaniseret og panseret infanteri, samt kampvogne og ildstøtte.
Ingeniørtropperne
Ingeniørregimentet Skive 4 måneder
Du lærer at føre og lede en deling, med fokus på geografi, teknik og infrastruktur, ammunitionsrydning og afsøgningstjeneste samt sporing, rekognoscering og rensning af kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare stoffer.
Find mere information i studieordningen
Føringsstøttetropperne
Telegrafregimentet i Fredericia og Haderslev 4 måneder
Du lærer at føre og lede en deling, med fokus på kommunikations- og informationssystemer.
Logistiktropperne
Trænregimentet i Aalborg og Vordingborg 4 måneder
Du lærer at føre og lede en deling, med fokus på bataljonskamp og doktrinforståelse, taktiske og logistiske standarder og militærpolitiske enheder.
Efterretningstropperne
Hærens efterretningscenter i Varde 4 måneder
Du lærer at føre og lede en deling, med fokus på analysemetoder og it-værktøjer, overvågning, elektronisk krigsførelse, informations- og psykologiske operationer, civil-militært samarbejde mm.
Du kan søge nu!

Uddannelsesstart
August 2019

Ansøgningsfrist
15. marts 2019

  • Du har en mellemlang videregående uddannelse, kvalifikationsniveau 6.
  • Du skal have gode sprogkundskaber inden for dansk og engelsk – både skriftligt og mundtligt, da mundtlige og skriftlige afleveringer er en integreret del af undervisningen.


Udover de ovennævnte adgangskrav skal du:

 

 

Helbredskrav:

 

 

 

Klik for at læse mere om de forskellige dele af uddannelsen

Under uddannelsen får du ca. 21.400 kr. om måneden i løn.


Efter endt uddannelse har du jobgaranti i Forsvaret, og får som premierløjtnant ca. 28.700 kr. om måneden i løn plus pension på ca. 17%. Du har ret til en række ydelser, fx når du er på øvelse, og du optjener afspadsering, hvis du har overarbejde.

Mange kadetter bor i Nyboder, tæt på uddannelsen, Forsvarets Bibliotekscenter på Kastellet - og ikke mindst alle studiekammeraterne. Når du er optaget som kadet, vil du have mulighed for at søge om en studiebolig i Nyboder under din uddannelse, og vi vil forsøge at tilbyde en til alle, der søger.

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Du skal have styr på din teori, men det er lige så vigtigt, at du kan holde hovedet koldt i stressede situationer - for det kan ende med at handle om liv eller død. Derfor har vi ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden, hvor vi øver os igen og igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Det kræver, at du har en særlig karakter, og at du og dit team kan stole på hinanden. Dannelse og kammeratskab er derfor en lige så essentiel del af din uddannelse, som teori og træning. Her kan du blive klogere på, hvordan det er at uddanne sig som leder på Forsvarsakademiet - med kadetternes egne ord og billeder.

Dit første job bliver typisk som delingsfører for ca. 30 mennesker i en deling. Det kan være enten værnepligtige eller professionelle soldater.
For at blive udnævnt til kaptajn skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og blive udnævnt til major. Du bliver dog også eftertragtet som leder i det civile med en uddannelse fra Forsvarsakademiet.

Her kan du se nogle videoer om, hvad man fx kan komme til at lave som officer efter endt uddannelse.

Vil du vide mere om formål, læringsmål, omfang og struktur i uddannelsen til taktisk officer i Hæren, kan du hente studieordninger her.