Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Taktisk officer i Hæren
Taktisk officer

Officersbasisuddannelsen

 

Officersbasisuddannelsen er en grundlæggende militæruddannelse med praktisk undervisning i kampøvelser, i pædagogiske og ledelsesmæssige principper og redskaber, der er nødvendige for at træne og udvikle en gruppe under varierende og uforudsigelige forhold. Du bliver desuden introduceret for den vifte af våben, som bruges i Hærens operationer.

 

Der bliver lagt vægt på både fysisk og psykisk form og udvikling, da arbejdet som officer ofte er både fysisk og psykisk krævende.
Officersbasisuddannelsen består af fire moduler, som alle studerende gennemfører.


Læs mere i studieordningen for officersbasisuddannelsen

 

 

Grundlæggende militæruddannelse
Varde 2 måneder
En praktisk uddannelse i det soldatermæssige håndværk, der giver dig basale færdigheder, så du kan overleve i et fremmed og fjendtligt miljø.
Praktikforløb
Varde 2 måneder
Du afprøver din viden om føring og ledelse i praksis som befalingsmand ved et af Hærens tjenestesteder.
Uddannelseslære og føringsuddannelse
Varde 4 måneder
Du får en grundlæggende instruktøruddannelse, så du bliver i stand til at uddanne andre soldater og lede en gruppe soldater i kamp.
Våbenuddannelse
Varde 1 måned
Du lærer at betjene udvalgte tunge våben og bliver i stand til at indsætte tunge våben på en hensigtsmæssig måde.
Du kan søge nu!

Uddannelsesstart
August 2019

Ansøgningsfrist
15. marts 2019

  • Du har en mellemlang videregående uddannelse, kvalifikationsniveau 6.
  • Du skal have gode sprogkundskaber inden for dansk og engelsk – både skriftligt og mundtligt, da mundtlige og skriftlige afleveringer er en integreret del af undervisningen.


Udover de ovennævnte adgangskrav skal du:

 

 

Helbredskrav:

 

 

 

Klik for at læse mere om de forskellige dele af uddannelsen

Under uddannelsen får du ca. 22.500 kr. om måneden i løn.


Efter endt uddannelse har du jobgaranti i Forsvaret, og får som premierløjtnant ca. 30.000 kr. om måneden i løn plus pension på ca. 17%. Du har ret til en række ydelser, fx når du er på øvelse, og du optjener afspadsering, hvis du har overarbejde.

Mange kadetter bor i Nyboder, tæt på uddannelsen, Forsvarets Bibliotekscenter på Kastellet - og ikke mindst alle studiekammeraterne. Når du er optaget som kadet, vil du have mulighed for at søge om en studiebolig i Nyboder under din uddannelse, og vi vil forsøge at tilbyde en til alle, der søger.

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Du skal have styr på din teori, men det er lige så vigtigt, at du kan holde hovedet koldt i stressede situationer - for det kan ende med at handle om liv eller død. Derfor har vi ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden, hvor vi øver os igen og igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Det kræver, at du har en særlig karakter, og at du og dit team kan stole på hinanden. Dannelse og kammeratskab er derfor en lige så essentiel del af din uddannelse, som teori og træning. Her kan du blive klogere på, hvordan det er at uddanne sig som leder på Forsvarsakademiet - med kadetternes egne ord og billeder.

Dit første job bliver typisk som delingsfører for ca. 30 mennesker i en deling. Det kan være enten værnepligtige eller professionelle soldater.
For at blive udnævnt til kaptajn skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og blive udnævnt til major. Du bliver dog også eftertragtet som leder i det civile med en uddannelse fra Forsvarsakademiet.

Her kan du se nogle videoer om, hvad man fx kan komme til at lave som officer efter endt uddannelse.

Vil du vide mere om formål, læringsmål, omfang og struktur i uddannelsen til taktisk officer i Hæren, kan du hente studieordninger her.