Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Taktisk officer i Hæren
Taktisk officer

Intro til Løjtnantsuddannelsen


Formålet med uddannelsen er at sætte dig i stand til at virke som taktisk fører for en afsiddet infanteriafdeling (op til ca. 30 personer), herunder varetage ledelsesfunktioner og samarbejdsrelationer på delingsniveau, samt tage ansvar for tilrettelæggelse, gennemførsel og kontrol af uddannelsen i delingen. Uddannelsen består af nedenstående elementer.

Læs mere i studieordningen for løjtnantsuddannelsen. Denne bliver opdateret primo 2019.

 

 

Føringsuddannelse

Føringsuddannelsen giver dig forståelse for begreber, principper og processer inden for det taktiske område og den planlægnings- og føringsmæssige praksis på delingsniveau.

Ledelse

Ledelsesuddannelsen giver dig forståelse for begreber, principper og processer inden for det ledelsesmæssige område og sammenhæng til den føringsmæssige praksis.

Uddannelse

Her får du viden om begreber, principper og processer inden for det uddannelsesmæssige område og den voksenpædagogiske praksis på delingsniveau.

Militær dannelse

Undervisningen i militær dannelse giver dig kendskab til grundlæggende traditioner og historie i officerskorpset samt forståelse af forsvarets organisation og forsvarets rolle i samfundet.

Uddannelsesstart: August 2019

Ansøgningsfrist: 15. marts 2019
  • Du har en mellemlang videregående uddannelse, kvalifikationsniveau 6.
  • Du skal have gode sprogkundskaber inden for dansk og engelsk – både skriftligt og mundtligt, da mundtlige og skriftlige afleveringer er en integreret del af undervisningen.


Udover de ovennævnte adgangskrav skal du:

 

 

Helbredskrav:

 

 

 

Under uddannelsen får du ca. 22.500 kr. om måneden i løn.


Efter endt uddannelse har du jobgaranti i Forsvaret, og får som premierløjtnant ca. 30.000 kr. om måneden i løn plus pension på ca. 17%. Du har ret til en række ydelser, fx når du er på øvelse, og du optjener afspadsering, hvis du har overarbejde.

Mange kadetter bor i Nyboder, tæt på uddannelsen, Forsvarets Bibliotekscenter på Kastellet - og ikke mindst alle studiekammeraterne. Når du er optaget som kadet, vil du have mulighed for at søge om en studiebolig i Nyboder under din uddannelse, og vi vil forsøge at tilbyde en til alle, der søger.

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Du skal have styr på din teori, men det er lige så vigtigt, at du kan holde hovedet koldt i stressede situationer - for det kan ende med at handle om liv eller død. Derfor har vi ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden, hvor vi øver os igen og igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Det kræver, at du har en særlig karakter, og at du og dit team kan stole på hinanden. Dannelse og kammeratskab er derfor en lige så essentiel del af din uddannelse, som teori og træning. Her kan du blive klogere på, hvordan det er at uddanne sig som leder på Forsvarsakademiet - med kadetternes egne ord og billeder.

Dit første job bliver typisk som delingsfører for ca. 30 mennesker i en deling. Det kan være enten værnepligtige eller professionelle soldater.
For at blive udnævnt til kaptajn skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og blive udnævnt til major. Du bliver dog også eftertragtet som leder i det civile med en uddannelse fra Forsvarsakademiet.

Her kan du se nogle videoer om, hvad man fx kan komme til at lave som officer efter endt uddannelse.

Vil du vide mere om formål, læringsmål, omfang og struktur i uddannelsen til taktisk officer i Hæren, kan du hente studieordninger her.