Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Taktisk officer i Hæren
Taktisk officer

Intro til Diplomuddannelsen

Du udvikler her dine personlige og faglige kompetencer til at vurdere, reflektere og anvende de teoretiske og metodiske elementer, der indgår i militær ledelse, operationer og strategi. Undervisningen foregår tværfagligt - med opgaven i centrum vil du bruge teorier fra flere fag for at løse den.

 

Det er under diplomuddannelsen, at du lærer at reflektere over begreber, principper og processer inden for det taktiske, ledelses- og uddannelsesmæssige område, med vægt på praksis. Diplomuddannelsen foregår på Hærens Officersskole på Frederiksberg.


Læs mere i studieordningen. Denne bliver opdateret primo 2019.

Find flere information om modulet Kamptropperne i studieordningen

Find flere information om modulet Logistiktropperne i studieordningen

Find flere information om modulet Ingeniørtropperne i studieordningen

Find flere information om modulet Føringsstøttetropperne i studieordningen

Find flere information om modulet Efterretningstropperne i studieordningen

Forsvarets rolle i samfundet
Hærens Officersskole
Du undervises i de overordnede forhold, der ligger til grund for Danmarks sikkerhedspolitik, så du får en kritisk forståelse for baggrunden for nationale og internationale opgaver.
Deling i defensive operationer
Hærens Officersskole
Du lærer at føre og lede en kampdeling i defensive operationer og at vurdere hvilke faktorer, der har indflydelse på delingens evne til at kunne kæmpe.
Delingen i offensive operationer
Hærens Officersskole
Du lærer at føre og lede en kampdeling i offensive operationer og at vurdere hvilke faktorer, der har indflydelse på delingens evne til at kunne kæmpe.
Kompagniet
Hærens Officersskole
Du lærer at forstå kompagniets arbejde i operationer, samarbejdet med støttende elementer – og din egen delings rolle i kompagniets ramme.
Føring af militære operationer
Hærens Officersskole
Du lærer at gennemføre førings- og ledelsesmæssige aktiviteter, der støtter det at planlægge og lede militære operationer før, under og efter kamp. Du opnår også forståelse for de øvrige værns virke.
Internationale operationer
Hærens Officersskole
Du lærer at løse komplekse og uforudsigelige opgaver på et internationalt niveau, så du kan være fører og leder under internationale operationer.
Afgangsprojekt
Hærens Officersskole
Du afslutter diplomuddannelsen med et selvstændigt skriftligt projekt, der viser din evne til identificere, reflektere og analysere en militær problemstilling, diskutere løsninger og anvende teori og metode.
Uddannelsesstart: August 2019

Ansøgningsfrist: 15. marts 2019
  • Du har en mellemlang videregående uddannelse, kvalifikationsniveau 6.
  • Du skal have gode sprogkundskaber inden for dansk og engelsk – både skriftligt og mundtligt, da mundtlige og skriftlige afleveringer er en integreret del af undervisningen.


Udover de ovennævnte adgangskrav skal du:

 

 

Helbredskrav:

 

 

 

Under uddannelsen får du ca. 22.500 kr. om måneden i løn.


Efter endt uddannelse har du jobgaranti i Forsvaret, og får som premierløjtnant ca. 30.000 kr. om måneden i løn plus pension på ca. 17%. Du har ret til en række ydelser, fx når du er på øvelse, og du optjener afspadsering, hvis du har overarbejde.

Mange kadetter bor i Nyboder, tæt på uddannelsen, Forsvarets Bibliotekscenter på Kastellet - og ikke mindst alle studiekammeraterne. Når du er optaget som kadet, vil du have mulighed for at søge om en studiebolig i Nyboder under din uddannelse, og vi vil forsøge at tilbyde en til alle, der søger.

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Du skal have styr på din teori, men det er lige så vigtigt, at du kan holde hovedet koldt i stressede situationer - for det kan ende med at handle om liv eller død. Derfor har vi ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden, hvor vi øver os igen og igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Det kræver, at du har en særlig karakter, og at du og dit team kan stole på hinanden. Dannelse og kammeratskab er derfor en lige så essentiel del af din uddannelse, som teori og træning. Her kan du blive klogere på, hvordan det er at uddanne sig som leder på Forsvarsakademiet - med kadetternes egne ord og billeder.

Dit første job bliver typisk som delingsfører for ca. 30 mennesker i en deling. Det kan være enten værnepligtige eller professionelle soldater.
For at blive udnævnt til kaptajn skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og blive udnævnt til major. Du bliver dog også eftertragtet som leder i det civile med en uddannelse fra Forsvarsakademiet.

Her kan du se nogle videoer om, hvad man fx kan komme til at lave som officer efter endt uddannelse.

Vil du vide mere om formål, læringsmål, omfang og struktur i uddannelsen til taktisk officer i Hæren, kan du hente studieordninger her.