Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Teknikofficer i Flyvevåbnet
Teknikofficer

Diplomuddannelsen

Diplomuddannelsen har fokus på militær ledelse, militær strategi og militære operationer. Du lærer de mere teoretiske og samfundsfaglige sider af officersprofessionen og bliver i stand til at planlægge og gennemføre luftoperationer. Desuden lærer du at lede, fordele og evaluere opgaver hos medarbejdere og stå for egen og ansattes læring og kompetenceudvikling.

 

Du vil opleve en stigende sværhedsgrad uddannelsen og du lærer at håndtere komplekse, strategiske situationer under internationale operationer.


Læs mere i studieordningen for diplomuddannelsen
Forsvarets rolle i samfundet
København
Du undervises i de overordnede forhold, der ligger til grund for Danmarks sikkerhedspolitik, så du får en kritisk forståelse for baggrunden for nationale og internationale opgaver.
Militære operationer
København
Du får viden om Flyvåbnets rolle og samarbejde med ikke-militære aktører og de andre værn. Du lærer at håndtere komplekse situationer og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde.
Officeren og Krigen
København
Du bliver forberedt på arbejdet som officer og udvikler en forståelse af professionens identitet, herunder at krig er et ultimativt vilkår for officerens virke.
Militær ledelse og styring
København
Med udgangspunkt i Forsvarets ledelsesredskaber bliver du i stand til at se dig selv som militær leder, så du kan reflektere over din egen ledelsespraksis og relatere til kolleger, medarbejdere og overordnede.
Militær strategi
København
Du opbygger viden om centrale forhold i strategiske miljøer og bliver i stand til at anvende teori om konflikter og om international politik og strategi til at analysere, hvordan konflikter opstår og udvikler sig og hvilke redskaber, der findes til intervention og konfliktløsning.
Officeren i krig
København
Du styrker dine analytiske, kommunikative og samarbejdsmæssige kompetencer, så du kan håndtere komplekse tværfaglige problemstillinger, der er relevante for dit arbejde som officer i international kontekst.
Afgangsprojekt
København
Du afslutter diplomuddannelsen med et selvstændigt skriftligt projekt, der viser din evne til identificere, reflektere og analysere en militær problemstilling, diskutere løsninger og anvende teori og metode.