Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Teknikofficer i Flyvevåbnet
Teknikofficer

Officersbasisuddannelsen

 

Officersbasisuddannelse er en grundlæggende militæruddannelse, hvor du lærer at fungere som soldat og føre og lede på gruppeniveau. Du får en grundlæggende viden om militære kerneelementer og forståelse af soldatens opgaver og roller under militære operationer.

 

Du lærer at anvende grundlæggende teorier inden for lederskab og ledelse, samt principperne for føring. Du bliver også bekendt med Flyvevåbnets organisation og opgaver.

 

Uddannelsen foregår ved Air Force Training Center (AFTC), som ligger i Karup i Jylland. Du bliver også introduceret til Flyvevåbnet ved Flyvevåbnets Operative enheder.

 


Læs mere i studieordningen for officersbasisuddannelsen

 

 

Grundlæggende militær uddannelse
Karup 7 uger
Du lærer det militære håndværk som enkeltkæmper og soldat.
Ledelse
Karup 4 uger
Gennem teori og praksis får du den grundlæggende træning og de ledelsesværktøjer, der er nødvendige for at fungere som sergent i Flyvevåbnet.
Føring
Karup 8 uger
Du lærer grundlæggende føringsteknikker og operative overvejelser, så du kan løse praktiske opgaver som fører for en gruppe i felten.
Love, normer og bestemmelser
Karup 1 uge
Du får teoretisk kendskab til bl.a. retslære, krigens love, operationskendskab og militær sikkerhed.
Introduktion til Flyvevåbnet
Karup 1 uge
Basisuddannelsen afsluttes med en studietur til nogle af Flyvevåbnets Operative enheder.
Uddannelsesstart: August 2019

Ansøgningsfrist: 15. marts 2019
  • Du har en mellemlang videregående uddannelse, kvalifikationsniveau 6.

  • Du skal  have gode dansk- og engelskkundskaber.


Udover de ovennævnte adgangskrav skal du:

Helbredskrav:

Under uddannelsen får du ca. 22.500 kr. om måneden i løn.


Efter endt uddannelse har du jobgaranti i Forsvaret, og får som premierløjtnant ca. 30.000 kr. om måneden i løn plus pension på ca. 17%. Du har ret til en række ydelser, fx når du er på øvelse, og du optjener afspadsering, hvis du har overarbejde.

Mange kadetter bor i Nyboder, tæt på uddannelsen, Forsvarets Bibliotekscenter på Kastellet - og ikke mindst alle studiekammeraterne. Når du er optaget som kadet, vil du have mulighed for at søge om en studiebolig i Nyboder under din uddannelse, og vi vil forsøge at tilbyde en til alle, der søger.

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Du skal have styr på din teori, men det er lige så vigtigt, at du kan holde hovedet koldt i stressede situationer - for det kan ende med at handle om liv eller død. Derfor har vi ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden, hvor vi øver os igen og igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Det kræver, at du har en særlig karakter, og at du og dit team kan stole på hinanden. Dannelse og kammeratskab er derfor en lige så essentiel del af din uddannelse, som teori og træning. Her kan du blive klogere på, hvordan det er at uddanne sig som leder på Forsvarsakademiet - med kadetternes egne ord og billeder.

Dit første job kan typisk være som næstkommanderende for det tekniske vedligehold i en flyvende eskadrille, eksempelvis ved redningshelikopterne på Helicopter Wing eller ved jægerflyene på Fighter Wing. Her vil du have medansvaret for, at helikopteren eller flyet altid er klar til indsættelse i en skarp situation.Du kan ligeledes blive leder for Flyvevåbnets tekniske uddannelser og være med til at skabe teknikere i Forsvaret.

Har du ambitioner om mere, vil du kunne videreuddanne dig til kaptajn, typisk efter 2-4 års erfaring. Her vil du skulle tage videreuddannelseskurser, som kvalificerer dig til en stilling og graden som kaptajn og eksempelvis en stilling som chef for vedligeholdelsen af en af Flyvevåbnets mange kapaciteter. I dit senere forløb kan du få muligheden for at tage en Master i Militære Studier, som kvalificerer dig til at blive major. Du bliver en eftertragtet leder, både i Forsvaret, såvel som i det civile erhvervsliv.


Her kan du se nogle videoer om, hvad man fx kan komme til at lave som officer efter endt uddannelse.

 

Vil du vide mere om formål, læringsmål, omfang og struktur i uddannelsen til teknikofficer, kan du hente studieordninger her.