Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Operationsstøtteofficer i Flyvevåbnet
Operationsstøtteofficer
Intro til flyveoperationer
Karup 3 uger
Du får en grundlæggende forståelse for Flyvevåbnets centrale område – operationer i luften.
Våbenmodul
Karup 8 uger
Du får viden, færdig og kompetencer til at kunne planlægge og tilrettelægge instruktionsskydning og enhedsskydning, samt virke som skydeleder ved disse. Derudover bliver du i stand til at forestå et våben- og skydeuddannelse ved din kommende enhed i flyvevåbnet.
Udvidet føringsmodul
Karup 6 uger
Du bliver i stand til at varetage en afgrænset rolle som taktisk fører i flyvevåbnet. Du lærer også at anvende flyvevåbnets befalingsteknikker og værkstøjer til befalings- og ordreudgivelse. Derudover får du også forståelse for egen og andres ageren i et fysisk og mentalt belastende miljø.
Specialistmodul
Karup 9 uger
Ved gennemførsel af modulet bliver du i stand til at håndtere situationer i en operativ kontekst i relation til operationsstøtteområdet. Du får en grundlæggende viden om forsvarets og flyvevåbnets operationsstøttekapaciteter.  Du lærer også at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger, samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.
Find flere informationer om modulet i studieordningen
Delingsførermodul
Karup 19 uger
Du får praktisk erfaring med at lede på delingsførerniveau. Du leder personale og værnepligtige og træner de forskellige funktioner, der indgår i lederrollen. Desuden lærer du, hvordan du selv og andre agerer i et fysisk og mentalt belastende miljø.
Du kan søge nu!

Uddannelsesstart
August 2019

Ansøgningsfrist
15. marts 2019

  • Du har en mellemlang videregående uddannelse, kvalifikationsniveau 6
  • Du skal have gode dansk- og engelskkundskaber.


Udover de ovennævnte adgangskrav skal du:

Helbredskrav:

Under uddannelsen får du ca. 22.500 kr. om måneden i løn.


Efter endt uddannelse har du jobgaranti i Forsvaret, og får som premierløjtnant ca. 30.000 kr. om måneden i løn plus pension på ca. 17%. Du har ret til en række ydelser, fx når du er på øvelse, og du optjener afspadsering, hvis du har overarbejde.

Mange kadetter bor i Nyboder, tæt på uddannelsen, Forsvarets Bibliotekscenter på Kastellet - og ikke mindst alle studiekammeraterne. Når du er optaget som kadet, vil du have mulighed for at søge om en studiebolig i Nyboder under din uddannelse, og vi vil forsøge at tilbyde en til alle, der søger.

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Du skal have styr på din teori, men det er lige så vigtigt, at du kan holde hovedet koldt i stressede situationer - for det kan ende med at handle om liv eller død. Derfor har vi ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden, hvor vi øver os igen og igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Det kræver, at du har en særlig karakter, og at du og dit team kan stole på hinanden. Dannelse og kammeratskab er derfor en lige så essentiel del af din uddannelse, som teori og træning. Her kan du blive klogere på, hvordan det er at uddanne sig som leder på Forsvarsakademiet - med kadetternes egne ord og billeder.Dit første job bliver fx som næstkommanderende i værnepligtssektionen ved Air Force Training Centre med flere delingsførere og gruppeførere under dig. En del operationsstøtteofficerer finder også deres første job som leder i Militærpolitiet.

Senere i din karriere som operationsstøtteofficer er der rigtig mange muligheder. Du vil bl.a. kunne blive chef for en uddannelsessektion, hvor du har et hold af ledere under dig, som hver især er leder for deres respektive uddannelser. Du har også mulighed for at arbejde med indsamling og behandling af efterretning, hvor du bl.a. kigger på den generelle og specifikke situation i de områder, som Danmark er indsat.

For at blive udnævnt til kaptajn skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og blive udnævnt til major. Du bliver dog også eftertragtet som leder i det civile med en uddannelse fra Forsvarsakademiet.

Her kan du se nogle videoer om, hvad man fx kan komme til at lave som officer efter endt uddannelse.

Vil du vide mere om formål, læringsmål, omfang og struktur i uddannelsen til operationsstøtteofficer, kan du hente studieordninger her.