Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Operationsstøtteofficer i Flyvevåbnet
Operationsstøtteofficer
Find flere informationer om modulet i studieordningen
Forsvarets rolle i samfundet
København
Du undervises i de overordnede forhold, der ligger til grund for Danmarks sikkerhedspolitik, så du får en kritisk forståelse for baggrunden for nationale og internationale opgaver.
Militære operationer
København
Du får viden om Flyvåbnets rolle og samarbejde med ikke-militære aktører og de andre værn. Du lærer at håndtere komplekse situationer og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde.
Officeren og Krigen
København
Du bliver forberedt på arbejdet som officer og udvikler en forståelse af professionens identitet, herunder at krig er et ultimativt vilkår for officerens virke.
Militær ledelse og styring
København
Med udgangspunkt i Forsvarets ledelsesredskaber bliver du i stand til at se dig selv som militær leder, så du kan reflektere over din egen ledelsespraksis og relatere til kolleger, medarbejdere og overordnede.
Militær strategi
København
Du opbygger viden om centrale forhold i strategiske miljøer og bliver i stand til at anvende teori om konflikter og om international politik og strategi til at analysere, hvordan konflikter opstår og udvikler sig og hvilke redskaber, der findes til intervention og konfliktløsning.
Officeren i krig
København
Du styrker dine analytiske, kommunikative og samarbejdsmæssige kompetencer, så du kan håndtere komplekse tværfaglige problemstillinger, der er relevante for dit arbejde som officer i international kontekst.
Afgangsprojekt
København
Du afslutter diplomuddannelsen med et selvstændigt skriftligt projekt, der viser din evne til identificere, reflektere og analysere en militær problemstilling, diskutere løsninger og anvende teori og metode.
Du kan søge nu!

Uddannelsesstart
August 2019

Ansøgningsfrist
15. marts 2019

  • Du har en mellemlang videregående uddannelse, kvalifikationsniveau 6
  • Du skal have gode dansk- og engelskkundskaber.


Udover de ovennævnte adgangskrav skal du:

Helbredskrav:

Under uddannelsen får du ca. 22.500 kr. om måneden i løn.


Efter endt uddannelse har du jobgaranti i Forsvaret, og får som premierløjtnant ca. 30.000 kr. om måneden i løn plus pension på ca. 17%. Du har ret til en række ydelser, fx når du er på øvelse, og du optjener afspadsering, hvis du har overarbejde.

Mange kadetter bor i Nyboder, tæt på uddannelsen, Forsvarets Bibliotekscenter på Kastellet - og ikke mindst alle studiekammeraterne. Når du er optaget som kadet, vil du have mulighed for at søge om en studiebolig i Nyboder under din uddannelse, og vi vil forsøge at tilbyde en til alle, der søger.

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Du skal have styr på din teori, men det er lige så vigtigt, at du kan holde hovedet koldt i stressede situationer - for det kan ende med at handle om liv eller død. Derfor har vi ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden, hvor vi øver os igen og igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Det kræver, at du har en særlig karakter, og at du og dit team kan stole på hinanden. Dannelse og kammeratskab er derfor en lige så essentiel del af din uddannelse, som teori og træning. Her kan du blive klogere på, hvordan det er at uddanne sig som leder på Forsvarsakademiet - med kadetternes egne ord og billeder.Dit første job bliver fx som næstkommanderende i værnepligtssektionen ved Air Force Training Centre med flere delingsførere og gruppeførere under dig. En del operationsstøtteofficerer finder også deres første job som leder i Militærpolitiet.

Senere i din karriere som operationsstøtteofficer er der rigtig mange muligheder. Du vil bl.a. kunne blive chef for en uddannelsessektion, hvor du har et hold af ledere under dig, som hver især er leder for deres respektive uddannelser. Du har også mulighed for at arbejde med indsamling og behandling af efterretning, hvor du bl.a. kigger på den generelle og specifikke situation i de områder, som Danmark er indsat.

For at blive udnævnt til kaptajn skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og blive udnævnt til major. Du bliver dog også eftertragtet som leder i det civile med en uddannelse fra Forsvarsakademiet.

Her kan du se nogle videoer om, hvad man fx kan komme til at lave som officer efter endt uddannelse.

Vil du vide mere om formål, læringsmål, omfang og struktur i uddannelsen til operationsstøtteofficer, kan du hente studieordninger her.