Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Officer i Flyvevåbnet

Flyvevåbnet arbejder for den militære og civile sikkerhed i det danske luftrum ved at overvåge luftrummet og havmiljøet og hjælpe med søredning, transportopgaver og meget mere. Udover opgaverne på dansk grund bliver enheder fra Flyvevåbnet også jævnligt sendt ud på internationale opgaver, hvor vi bl.a. bidrager med transportfly, kampfly, transporthelikoptere og radarovervågning.

På Flyvevåbnets officersuddannelse bliver du trænet i militær ledelse og styring, så du er klædt på til at gennemføre de militære luftoperationer, du skal være med til at lede som færdiguddannet officer. Du har bl.a. fag som statskundskab med særlig fokus på sikkerheds- og forsvarspolitik. Du bliver undervist i moderne ledelsesprincipper i teori og praksis og bliver trænet grundigt i at lede i såvel dagligdagen som tilspidsede situationer - både i Danmark og udlandet.

Officersuddannelser i Flyvevåbnet

Besøg Flyvevåbnets Officersskole på de sociale medier

Besøg os på Facebook

Besøg officersskolerne på Instagram