Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kontrol- og varslingsofficer i Flyvevåbnet
Kontrol- og
varslingsofficer
Introduktion til flyoperationer
Karup 2 uger
Du får en grundlæggende forståelse for Flyvevåbnets centrale område – operationer i luften.
Find flere informationer om modulet i studieordningen
Air Control Wing Operations Course
Karup 6 uger
Du får viden, færdigheder og kompetencer, der relaterer sig til kontrol- og varslingssystemets opbygning og operative opgaver. Du lærer principperne bag produktionen af et identificeret luftbillede til skærmbillede, så du kan identificere flyvende objekter i dansk luftrum.
Fighter Controller
Karup 15 uger
Du lærer at bruge et identificeret luftbillede i praksis til at understøtte taktiske luftoperationer. Dette inkluderer simpel føring af fly, taktisk indsættelse af luftforsvarsfly og håndhævelse af dansk suverænitet.
Fighter Allocater
Karup 24 uger
Du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer der knytter sig til styringen af luftoperationer i dansk ansvarsområde på baggrund af et identificeret luftbillede. Du lærer at håndhæve suverænitet og indsætte offensive og defensive luftoperationer samt at koordinere trafikken i luftrummet med civile og militære myndigheder.
Du kan søge nu!

Uddannelsesstart
August 2019

Ansøgningsfrist
15. marts 2019

  • Du har en mellemlang videregående uddannelse, kvalifikationsniveau 6
  • Du skal have gode dansk- og engelskkundskaber.


Udover de ovennævnte adgangskrav skal du:

Helbredskrav:

Under uddannelsen får du ca. 22.500 kr. om måneden i løn.


Efter endt uddannelse har du jobgaranti i Forsvaret, og får som premierløjtnant ca. 30.000 kr. om måneden i løn plus pension på ca. 17%. Du har ret til en række ydelser, fx når du er på øvelse, og du optjener afspadsering, hvis du har overarbejde.

Mange kadetter bor i Nyboder, tæt på uddannelsen, Forsvarets Bibliotekscenter på Kastellet - og ikke mindst alle studiekammeraterne. Når du er optaget som kadet, vil du have mulighed for at søge om en studiebolig i Nyboder under din uddannelse, og vi vil forsøge at tilbyde en til alle, der søger.

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Du skal have styr på din teori, men det er lige så vigtigt, at du kan holde hovedet koldt i stressede situationer - for det kan ende med at handle om liv eller død. Derfor har vi ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden, hvor vi øver os igen og igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Det kræver, at du har en særlig karakter, og at du og dit team kan stole på hinanden. Dannelse og kammeratskab er derfor en lige så essentiel del af din uddannelse, som teori og træning. Her kan du blive klogere på, hvordan det er at uddanne sig som leder på Forsvarsakademiet - med kadetternes egne ord og billeder.

Første job
I det første job er din funktion Fighter Allocator på et vagthold ved Air Control Wing. Her er dine opgave bl.a. at koordinere den daglige træningsflyvning med F-16. Du er leder for et operativt team der består af 2-4 Fighter Controllere og en assistent.
 
Værnspecifik info om job
Som Fighter Allocator har du og dit team kontakt til F-16-piloterne samt til de civile flyveledere i København for at koordinere den bedst mulige gennemførsel af piloternes træning.
En anden opgave kan være koordination af skarpe afvigelsesoperationer i Danmark. Her bliver F-16 med skarpladte våben sendt på vingerne for at identificere et ukendt fly, som Air Control Wings radar har opfanget.
 
Avanceringsmuligheder
Senere i din karriere vil du kunne arbejde i et NATO-hovedkvarter, hvor du kan arbejde med at planlægge militære luftoperationer. Der er også mulighed for at arbejde med udvikling af Flyvevåbnets måde at gennemføre operationer på. Her skal du bringe din egen erfaring inden for luftoperationer i spil, og samtidig være leder for andre.


Civile kompetencer
Handlekraft, operativ ledelse, procesforståelse, tydelig kommunikation, tværfaglig koordination, analytisk kompetence.

Vil du vide mere om formål, læringsmål, omfang og struktur i uddannelsen til kontrol- og varslingsofficer, kan du hente studieordninger her.