Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kontrol- og varslingsofficer i Flyvevåbnet
Kontrol- og
varslingsofficer

Funktionsuddannelsen


På funktionsuddannelsen specialiserer du dig indenfor feltet kontrol- og varsling. Du lærer at identificere luftbilledet for at understøtte gennemførelse af og støtte til taktiske luftoperationer, samt indsættelse af et eller flere fly.

 

Du får forståelse for at koordinere luftrummet med både civile og militære myndigheder og får en forståelse for Flyvevåbnets centrale område, flyvning, samt kontrol- og varslingsofficerens daglige virke. Uddannelsen er en kombination af teori og praksis gennem hele forløbet.


Læs mere i studieordningen for funktionsuddannelsen
Introduktion til flyoperationer
Karup 2 uger
Du får en grundlæggende forståelse for Flyvevåbnets centrale område – operationer i luften.
Air Control Wing Operations Course
Karup 6 uger
Du får viden, færdigheder og kompetencer, der relaterer sig til kontrol- og varslingssystemets opbygning og operative opgaver. Du lærer principperne bag produktionen af et identificeret luftbillede til skærmbillede, så du kan identificere flyvende objekter i dansk luftrum.
Fighter Controller
Karup 15 uger
Du lærer at bruge et identificeret luftbillede i praksis til at understøtte taktiske luftoperationer. Dette inkluderer simpel føring af fly, taktisk indsættelse af luftforsvarsfly og håndhævelse af dansk suverænitet.
Fighter Allocater
Karup 24 uger
Du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer der knytter sig til styringen af luftoperationer i dansk ansvarsområde på baggrund af et identificeret luftbillede. Du lærer at håndhæve suverænitet og indsætte offensive og defensive luftoperationer samt at koordinere trafikken i luftrummet med civile og militære myndigheder.
Du kan søge nu!

Uddannelsesstart
August 2018

Ansøgningsfrist
15. marts 2018

  • Du har en mellemlang videregående uddannelse, kvalifikationsniveau 6
  • Du skal have gode dansk- og engelskkundskaber.


Udover de ovennævnte adgangskrav skal du:

Helbredskrav:

Under uddannelsen får du ca. 21.400 kr. om måneden i løn.


Efter endt uddannelse har du jobgaranti i Forsvaret, og får som premierløjtnant ca. 28.700 kr. om måneden i løn plus pension på ca. 17%. Du har ret til en række ydelser, fx når du er på øvelse, og du optjener afspadsering, hvis du har overarbejde.

Mange kadetter bor i Nyboder, tæt på uddannelsen, Forsvarets Bibliotekscenter på Kastellet - og ikke mindst alle studiekammeraterne. Når du er optaget som kadet, vil du have mulighed for at søge om en studiebolig i Nyboder under din uddannelse, og vi vil forsøge at tilbyde en til alle, der søger.

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Du skal have styr på din teori, men det er lige så vigtigt, at du kan holde hovedet koldt i stressede situationer - for det kan ende med at handle om liv eller død. Derfor har vi ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden, hvor vi øver os igen og igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Det kræver, at du har en særlig karakter, og at du og dit team kan stole på hinanden. Dannelse og kammeratskab er derfor en lige så essentiel del af din uddannelse, som teori og træning. Her kan du blive klogere på, hvordan det er at uddanne sig som leder på Forsvarsakademiet - med kadetternes egne ord og billeder.

Dit første job bliver som premierløjtnant, der leder et vagthold ved Air Control Wing i Karup. Dette vil typisk blive kombineret med et ansvarsområde som fx:


1. Uddannelse af nyt personale

2. Planlægge øvelser

3. Vagtplanlægning


Efterfølgende job, som kontrol- og varslingsofficer, kan bl.a. være i et NATO-hovedkvarter, hvor du kan arbejde med at planlægge militære luftoperationer i områder, hvor NATO er indsat. Derudover er der også mulighed for at arbejde med udvikling af Flyvevåbnets måde at gennemføre operationer på. Dette kan være både som specialist, hvor du bruger din erfaring inden for luftoperationer til at lave anbefalinger til Flyvevåbnets chefer, eller som leder af disse specialister.

For at blive udnævnt til kaptajn skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og blive udnævnt til major. Du bliver dog også eftertragtet som leder i det civile med en uddannelse fra Forsvarsakademiet.

Her kan du se nogle videoer om, hvad man fx kan komme til at lave som officer efter endt uddannelse.

 

Vil du vide mere om formål, læringsmål, omfang og struktur i uddannelsen til kontrol- og varslingsofficer, kan du hente studieordninger her.