Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
På Forsvarsakademiet får du en lederuddannelse, der gør dig i stand til at føre, lede, udvikle og støtte militære enheder i fred, konflikt og krig. Vores ambition er at skabe nogle af de dygtigste og mest anerkendte officerer i NATO.

For at kunne lede i udsatte og pressede situationer, i en international kontekst, er det vigtigt at have sin teori på rygraden, så man kan trække på den, når det gælder. På officersuddannelserne får du derfor undervisning i statskundskab, strategi, taktik og meget, meget mere, så du kan begå dig som leder efter endt uddannelse.

Her kan du få en smagsprøve på de teorier, grundbøger og forfattere, vi blandt andet benytter os af i undervisningen.

"Du skal forstå teorien så godt, at du kan bruge den i praksis"

Kloge teorier om ledelse bliver hurtigt bliver omsat til praksis. Og så er det fascinerende at være en del af en lang tradition – ikke mindst når man som Jens, har læst historie. Hør ham fortælle om at skifte universitet ud med den nye officersuddannelse.

Den samlede uddannelse består af indledende officersbasisuddannelser og et militær praktikforløb, inden du kommer ind på selve diplomuddannelsen i militær ledelse.

Vil du være leder i virkeligheden?

De gode, gamle klassikere

 

Niccolo Machiavelli
 
Machiavellis grundbog om krigsførelse, hvor han blandt andet skriver, at krig er udvidet politik, når diplomatiet fejler, og at samfund, religion, videnskab og kunst er afhængig af den sikkerhed, som militæret giver.
Alfred Thayer Mahan
 
Overordnet teori: En stor flåde er afgørende for ens magtposition i verden.
Sun Tzu
 
En grundbog i krigsførelse og strategi, skrevet ca. år 500 fvt. i Asien.
Col. John A. Warden III
 
Overordnet teori: Warden's five rings - For sejr, ram fjenden på de 5 'ringe' (lederskab, befolkning, infrastruktur, system, og militær på jorden).
Carl von Clausewitz
 
Overordnet teori: Krigsførelse kan ikke koges ned til nogle universelle principper. Man fører krig af politiske hensyn, ikke for krigen selv.
Sir Julian Stafford Corbett
 
Grundbog om krigsførelse til havs, om at have kontrollen, fokusere på fjenden og manøvrer til egen taktiske fordel.
Giulio Douhet
 
Bog om Flyvevåbnets fordele og om at ramme fjenden fra luften i deres kerne: Infrastruktur, kommunikation, regering, industri og menneskelig modstandskraft.
Antoine-Henri Jomini
 
Overordnet teori: Placer din mest overlegne kampenhed ved det afgørende punkt.