Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Taktisk officer i Søværnet
Taktisk officer
Vil du være navigatør og leder af militære operationer til søs? Som officer i Søværnet bliver du en del af skibets ledelse. Du lærer at sejle og disponere skibet i en taktisk og sømilitær sammenhæng, og som vagtchef på broen har du ansvar, både for at skibets sejlads er sikker og for operationer med f.eks. helikopter og gummibåd.

Ombord bliver du leder af en sektion. Dine opgaver kan f.eks. være som navigationsofficer, kommunikationsofficer, efterretningsofficer eller fiskeriofficer.

Som Taktisk officer i Søværnet vil en naturlig del af karrieren være tjeneste om bord på Søværnets fartøjer i internationale og danske farvande.
Du kan søge nu!

Uddannelsesstart
August 2018

Ansøgningsfrist
Forventeligt foråret 2018

  • Du har en mellemlang videregående uddannelse, kvalifikationsniveau 6.
  • Du skal have gode kundskaber inden for dansk, engelsk, matematik og fysik.


Udover de ovennævnte adgangskrav skal du:Helbredskrav:

Under uddannelsen får du ca. 21.400 kr. om måneden i løn.


Efter endt uddannelse har du jobgaranti i Forsvaret, og får som premierløjtnant ca. 28.700 kr. om måneden i løn plus pension på ca. 17%. Du har ret til en række ydelser, fx når du er på øvelse, og du optjener afspadsering, hvis du har overarbejde.

Mange kadetter bor i Nyboder, tæt på uddannelsen, Forsvarets Bibliotekscenter på Kastellet - og ikke mindst alle studiekammeraterne. Når du er optaget som kadet, vil du have mulighed for at søge om en studiebolig i Nyboder under din uddannelse, og vi vil forsøge at tilbyde en til alle, der søger.

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Du skal have styr på din teori, men det er lige så vigtigt, at du kan holde hovedet koldt i stressede situationer - for det kan ende med at handle om liv eller død. Derfor har vi ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden, hvor vi øver os igen og igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Det kræver, at du har en særlig karakter, og at du og dit team kan stole på hinanden. Dannelse og kammeratskab er derfor en lige så essentiel del af din uddannelse, som teori og træning. Her kan du blive klogere på, hvordan det er at uddanne sig som leder på Forsvarsakademiet - med kadetternes egne ord og billeder.

Dit første job kan fx være som vagtchef og navigationsofficer på et af Søværnets skibe. Det kan fx være på Grønland eller på internationale missioner med NATO i Middelhavet. Du vil typisk skulle dække flere ansvarsområder og kan fx blive dæksofficer på en fregat med ansvar for at lede dem, der skal vedligeholde skibet, eller kommunikationsofficer på inspektionsskib med ansvar for kommunikationsopgaver og egne medarbejdere.

Dit første job kan også være som udstationeret i Arktisk Kommando i Nuuk.

For at blive udnævnt til kaptajnløjtnant skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og blive udnævnt til orlogskaptajn. Du bliver dog også eftertragtet som leder i det civile med en uddannelse fra Forsvarsakademiet.

Her kan du se nogle videoer om, hvad man fx kan komme til at lave som officer efter endt uddannelse.

Vil du vide mere om formål, læringsmål, omfang og struktur i uddannelsen til taktisk officer, kan du hente studieordningen her.