Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Pilot i Flyvevåbnet
Pilot

Officersbasisuddannelsen

 

Officersbasisuddannelse er en grundlæggende militæruddannelse, hvor du lærer at fungere som soldat og føre og lede på gruppeniveau. Du får en grundlæggende viden om militære kerneelementer og forståelse af soldatens opgaver og roller under militære operationer.

 

Du lærer at anvende grundlæggende teorier inden for lederskab og ledelse, samt principperne for føring. Du bliver også bekendt med Flyvevåbnets organisation og opgaver.

 

Uddannelsen foregår ved Air Force Training Center (AFTC), som ligger i Karup i Jylland. Du bliver også introduceret til Flyvevåbnet ved Flyvevåbnets Operative enheder.

 


Læs mere i studieordningen for officersbasisuddannelsen

 

 

Grundlæggende militær uddannelse
Karup 7 uger
Du lærer det militære håndværk som enkeltkæmper og soldat.
Ledelse
Karup 4 uger
Gennem teori og praksis får du den grundlæggende træning og de ledelsesværktøjer, der er nødvendige for at fungere som sergent i Flyvevåbnet.
Føring
Karup 8 uger
Du lærer grundlæggende føringsteknikker og operative overvejelser, så du kan løse praktiske opgaver som fører for en gruppe i felten.
Love, normer og bestemmelser
Karup 1 uge
Du får teoretisk kendskab til bl.a. retslære, krigens love, operationskendskab og militær sikkerhed.
Introduktion til Flyvevåbnet
Karup 1 uge
Basisuddannelsen afsluttes med en studietur til nogle af Flyvevåbnets Operative enheder.
Der er lukket for ansøgninger
  • Gymnasial uddannelse 
  • + særlige krav


Vil du vide mere om formål, læringsmål, omfang og struktur i uddannelsen til pilot, kan du hente studieordningen her.