Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Maskinteknisk officer i Søværnet
Maskinteknisk
officer

Funktionsuddannelsen


På funktionsuddannelsen får du en sømilitær uddannelse og omskoling, så du kan virke som maskinteknisk sektionsofficer i teknikdivisionen på Søværnets skibe. 

Du lærer at anvende søværnets systemer og arbejdsprocesser – herunder fremdriftssystemer, maskinkontrolanlæg, sensor og navigatoriske systemer. Du stifter også bekendtskab med internationale konventioner angående beskyttelse af havmiljøet. 

Uddannelsen foregår dels ved Søværnets Officersskole i København og ved Søværnets forskellige centre i Frederikshavn og København.Læs mere i studieordningen for funktionsuddannelsen
Indsatsledelse
Søværnets Officersskole 3 uger
Du lærer at løse specifikke opgaver inden for skibets organisation.
Sømilitært maskinteknisk modul
Søværnets Officersskole 10 uger
Du får viden om Søværnets systemer og bestemmelser under det maskintekniske område. Du lærer at bruge dine kompetencer i sømilitær sammenhæng og bliver forberedt på din første tjeneste.
Kommunikation & warfares introduction
Søværnets Officersskole 1 uge
Du lærer at anvende basal kommunikation som vagtchef og får en introduktion til begreberne ”warfares” og ”Flag/Danish Officer Sea Training”.
MAS-togt
Søværnets Officersskole 6 uger
Du lærer at forstå og bruge systemer og procedurer i Søværnet, så du efter uddannelsen kan fungere som maskinteknisk sektionsofficer på laveste niveau i teknikdivisionen på Søværnets skibe.

Uddannelsesstart
31. juli 2017Vi behandler alle ansøgninger løbende. Jo før du sender din ansøgning, jo før hører du fra os. Send derfor gerne din ansøgning med det samme, så dit ansøgningsforløb kan blive sat i gang.


Har du glemt at vedhæfte et bilag kan du finde en vejledning til at uploade et bilag til en allerede sendt ansøgning her

  • Du har en professionsbacheloruddannelse i Maritim og Maskinteknisk Ledelse og Drift med maritimt tilvalg.
  • Du skal også have gode engelsk og dansk kundskaber.


Udover de ovennævnte adgangskrav skal du:

Helbredskrav:

Under uddannelsen får du ca. 21.400 kr. om måneden i løn.


Efter endt uddannelse har du jobgaranti i Forsvaret, og får som premierløjtnant ca. 28.700 kr. om måneden i løn plus pension på ca. 17%. Du har ret til en række ydelser, fx når du er på øvelse, og du optjener afspadsering, hvis du har overarbejde.

Mange kadetter bor i Nyboder, tæt på uddannelsen, Forsvarets Bibliotekscenter på Kastellet - og ikke mindst alle studiekammeraterne. Når du er optaget som kadet, vil du have mulighed for at søge om en studiebolig i Nyboder under din uddannelse, og vi vil forsøge at tilbyde en til alle, der søger.

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Du skal have styr på din teori, men det er lige så vigtigt, at du kan holde hovedet koldt i stressede situationer - for det kan ende med at handle om liv eller død. Derfor har vi ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden, hvor vi øver os igen og igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Det kræver, at du har en særlig karakter, og at du og dit team kan stole på hinanden. Dannelse og kammeratskab er derfor en lige så essentiel del af din uddannelse, som teori og træning. Her kan du blive klogere på, hvordan det er at uddanne sig som leder på Forsvarsakademiet - med kadetternes egne ord og billeder.

Dit første job kan fx være som driftsofficer eller elektroofficer på et af Forsvarets støtteskibe eller inspektionsskibe ved Grønland eller Færøerne. Her får du ansvaret for bl.a. fremdrivning, affaldssystemer, køleanlæg, aircondition og hovedmaskinerne på skibet. Dit første job kan også være som teknikofficer (dvs. en slags ”maskinchef”) på et mindre skib som fx Forsvarets miljøskibe.

For at blive udnævnt til kaptajnløjtnant skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og blive udnævnt til orlogskaptajn. Du bliver dog også eftertragtet som leder i det civile med en uddannelse fra Forsvarsakademiet.

Her kan du se nogle videoer om, hvad man fx kan komme til at lave som officer efter endt uddannelse.

Vil du vide mere om formål, læringsmål, omfang og struktur i uddannelsen til maskinteknisk officer, kan du hente studieordningen her.