Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kontrol- og varslingsofficer i Flyvevåbnet
Kontrol- og
varslingsofficer
Vil du have ansvar for missioner med bl.a. jagerfly og overvåge det danske luftrum? Som Kontrol- og varslingsofficer bliver du leder af et vagthold og får ansvar for at koordinere trafikken i luftrummet. Det er et komplekst og dynamisk arbejde, hvor opgaverne kan ændre sig fra det ene sekund til det næste. Du skal bevare roen og overblikket i meget travle situationer og være i stand til at træffe hurtige beslutninger.

Uddannelsen træner dig i at identificere luftbilledet, så du kan hjælpe med at gennemføre taktiske luftoperationer, sætte flere fly i luften og koordinere luftrummet mellem både civile og militære myndigheder. Du bliver også grundigt trænet i ledelse.

Som færdiguddannet er du med til at gennemføre og lede Forsvarets luftoperationer under blandt andet Flyvevåbnet, Nato og internationale koalitioner.

Ansøgningsfrist
15. marts 2017Uddannelsesstart
1. august 2017

Har du glemt at vedhæfte et bilag kan du finde en vejledning til at uploade et bilag til en allerede sendt ansøgning her


Ud over de ovennævnte adgangskrav skal du:Vejledende helbredskrav:

  • Sygdom: Du skal som udgangspunkt være sund og rask. Det vil sige, at du ikke må have nogle akutte eller kroniske lidelser/sygdomme, af nogen art – hverken fysisk eller psykisk.
  • Medicin: Du må som hovedregel ikke være afhængig af medicin.
  • Højde: Forsvaret har ingen nedre grænse for højde, men du skal have en ”normal” fysisk statur, så du kan bære og bevæge dig passende og frit med Forsvarets basisudrustning. Er du for lav – under 155 cm, kan dette være et problem.
  • Vægt: Dit BMI må hverken være for lavt eller for højt. Er det for lavt, vil du ikke kunne bære udrustningen, og er det for højt, vil du ikke kunne bevæge dig frit og adræt. Som hovedregel skal dit BMI ligge mellem 19-30. BMI mellem 30-32 vil som hovedregel ikke blive godkendt, med mindre der er tale om muskler (individuel vurdering). BMI over 32 godkendes ikke.
  • Syn: Mindst 6/12 binokulært med egen korrektion (briller eller kontaktlinser). Ved blindhed (mindre end 6/180) på ét øje, da mindst 6/9 på seende øje med korrektion.
  • Fysik: Du skal være i god fysisk form. Din form testes i forbindelse med optagelsesprøven.
  • Behandling: Du må ikke være i et behandlingsforløb, der kræver, at du skal til kontrol hos speciallæge/sygehus.

Under uddannelsen får du ca. 21.400 kr. om måneden i løn.
Mange kadetter bor i Nyboder, tæt på uddannelsen, Forsvarets Bibliotekscenter på Kastellet - og ikke mindst alle studiekammeraterne. Når du er optaget som kadet, vil du have mulighed for at søge om en studiebolig i Nyboder under din uddannelse, og vi vil forsøge at tilbyde en til alle, der søger.

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Du skal have styr på din teori, men det er lige så vigtigt, at du kan holde hovedet koldt i stressede situationer - for det kan ende med at handle om liv eller død. Derfor har vi ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden, hvor vi øver os igen og igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Det kræver, at du har en særlig karakter, og at du og dit team kan stole på hinanden. Dannelse og kammeratskab er derfor en lige så essentiel del af din uddannelse, som teori og træning. Her kan du blive klogere på, hvordan det er at uddanne sig som leder på Forsvarsakademiet - med kadetternes egne ord og billeder.

Efter endt uddannelse har du jobgaranti i Forsvaret, og får som premierløjtnant ca. 28.700 kr. om måneden i løn plus pension på ca. 17%. Du har ret til en række ydelser, fx når du er på øvelse, og du optjener afspadsering, hvis du har overarbejde.

For at blive udnævnt til kaptajn skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier og blive udnævnt til major. Du bliver dog også eftertragtet som leder i det civile med en uddannelse fra Forsvarsakademiet.

Her kan du se nogle videoer om, hvad man fx kan komme til at lave som officer efter endt uddannelse.

Vil du vide mere om formål, læringsmål, omfang og struktur i uddannelsen til kontrol- og varslingsofficer, kan du hente studieordningen her.