Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kontrol- og varslingsofficer i Flyvevåbnet
Kontrol- og
varslingsofficer
Vil du have ansvar for missioner med bl.a. jagerfly og overvåge det danske luftrum? Som Kontrol- og varslingsofficer bliver du leder af et vagthold og får ansvar for at koordinere trafikken i luftrummet. Det er et komplekst og dynamisk arbejde, hvor opgaverne kan ændre sig fra det ene sekund til det næste. Du skal bevare roen og overblikket i meget travle situationer og være i stand til at træffe hurtige beslutninger.

Uddannelsen træner dig i at identificere luftbilledet, så du kan hjælpe med at gennemføre taktiske luftoperationer, sætte flere fly i luften og koordinere luftrummet mellem både civile og militære myndigheder. Du bliver også grundigt trænet i ledelse.

Som færdiguddannet er du med til at gennemføre og lede Forsvarets luftoperationer under blandt andet Flyvevåbnet, NATO og internationale koalitioner.
Du kan søge nu!

Uddannelsesstart
August 2019

Ansøgningsfrist
14. april 2019

  • Du har en mellemlang videregående uddannelse, kvalifikationsniveau 6
  • Du skal have gode dansk- og engelskkundskaber.


Udover de ovennævnte adgangskrav skal du:

Helbredskrav:

Under uddannelsen får du ca. 22.500 kr. om måneden i løn.


Efter endt uddannelse har du jobgaranti i Forsvaret, og får som premierløjtnant ca. 30.000 kr. om måneden i løn plus pension på ca. 17%. Du har ret til en række ydelser, fx når du er på øvelse, og du optjener afspadsering, hvis du har overarbejde.

Mange kadetter bor i Nyboder, tæt på uddannelsen, Forsvarets Bibliotekscenter på Kastellet - og ikke mindst alle studiekammeraterne. Når du er optaget som kadet, vil du have mulighed for at søge om en studiebolig i Nyboder under din uddannelse, og vi vil forsøge at tilbyde en til alle, der søger.

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Du skal have styr på din teori, men det er lige så vigtigt, at du kan holde hovedet koldt i stressede situationer - for det kan ende med at handle om liv eller død. Derfor har vi ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden, hvor vi øver os igen og igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Det kræver, at du har en særlig karakter, og at du og dit team kan stole på hinanden. Dannelse og kammeratskab er derfor en lige så essentiel del af din uddannelse, som teori og træning. Her kan du blive klogere på, hvordan det er at uddanne sig som leder på Forsvarsakademiet - med kadetternes egne ord og billeder.

Første job
I det første job er din funktion Fighter Allocator på et vagthold ved Air Control Wing. Her er dine opgave bl.a. at koordinere den daglige træningsflyvning med F-16. Du er leder for et operativt team der består af 2-4 Fighter Controllere og en assistent.
 
Værnspecifik info om job
Som Fighter Allocator har du og dit team kontakt til F-16-piloterne samt til de civile flyveledere i København for at koordinere den bedst mulige gennemførsel af piloternes træning.
En anden opgave kan være koordination af skarpe afvigelsesoperationer i Danmark. Her bliver F-16 med skarpladte våben sendt på vingerne for at identificere et ukendt fly, som Air Control Wings radar har opfanget.
 
Avanceringsmuligheder
Senere i din karriere vil du kunne arbejde i et NATO-hovedkvarter, hvor du kan arbejde med at planlægge militære luftoperationer. Der er også mulighed for at arbejde med udvikling af Flyvevåbnets måde at gennemføre operationer på. Her skal du bringe din egen erfaring inden for luftoperationer i spil, og samtidig være leder for andre.


Civile kompetencer
Handlekraft, operativ ledelse, procesforståelse, tydelig kommunikation, tværfaglig koordination, analytisk kompetence.

Vil du vide mere om formål, læringsmål, omfang og struktur i uddannelsen til kontrol- og varslingsofficer, kan du hente studieordninger her.