Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

1/5

Du er leder for en gruppe, der skal pakke et fly, som skal i luften om en time. Et af gruppens medlemmer er tydeligt uoplagt og bidrager ikke. Hvad gør du?

Prøver at motivere og opmuntre ham til at tage del i arbejdet

I har meget travlt, og du beder ham om enten at bidrage eller gå

For ikke at skabe for meget uro i gruppen, fokuserer du ikke på ham

Du ser det som en mulighed for at lære, hvordan I fremover bliver bedre til at få alle til at bidrage

Du er blevet udpeget til leder for din afdeling, hvilket betyder at dine tidligere kolleger nu er dine underordnede. Hvordan håndterer du det?

Du indkalder til samtaler, så I kan få sat ord på den nye situation

Du sørger for, at overgangen bliver så blid som mulig, så dine kolleger føler sig trygge

Du glæder dig til at sætte dine nye idéer og strategier i verden

Du har fokus på de opgaver, der skal løses og tager problemerne, som de kommer

Ledelsesgruppen har lagt en strategi, som du skal føre ud i livet. Efter få dage fornemmer du, at planen ikke er optimal, hvis I skal nå jeres mål i tide. Hvad gør du?

Du følger planen, som er vedtaget – en sikker kurs er vigtig

Du gør det, der giver medarbejderne de bedste arbejdsvilkår

Du har målet for øje og afviger fra planen, hvis det er mest effektivt

Du præsenterer ledelsesgruppen for en ny strategi, som I kan følge fremover

En medarbejder har et forslag, der kan gøre nogle af jeres arbejdsgange lettere. Du tror på idéen, men det vil kræve helt nye rutiner i en travl hverdag. Hvad gør du?

Du iværksætter en analyse af fordele og ulemper ved den nye plan

Det vigtigste er at rose medarbejderens initiativ – uanset om planen bliver gennemført

Du iværksætter straks planen, da det under alle omstændigheder giver jer nye erfaringer

Du vurderer hurtigt, hvilken effekt det vil have på jeres resultater og træffer så en beslutning

Du modtager klager fra en medarbejder om, at en anden medarbejder er holdt op med at gå i bad. Hvad gør du?

Du undersøger hurtigst muligt, om den anden medarbejder har det godt

Hvis det ikke har betydning for jeres opgaveløsning, blander du dig ikke i det

Du tænker over, om den anden medarbejder med fordel kan udfylde en anden funktion

Klagen er en god anledning til at kigge på trivslen blandt medarbejderne og udvikle den

Se ekspertens kommentar

Din styrke er handlekraft

Dine svar tyder på, at du prioriterer at nå målet. Du har fokus på opgaven og kan træffe beslutninger under pres. Udfordringen kan være, at du glemmer at pleje relationerne mellem medarbejderne.

En leder skal ofte håndtere en lang række dilemmaer, hvor der ikke findes et entydigt svar. De valg, du træffer, har forskellige konsekvenser.

På Forsvarets officersuddannelser lærer du at træffe svære beslutninger under pres. Du bliver trænet i at skabe balance i din ledelsesstil, så du har blik for både trivsel og resultater og for at skabe fremgang og fornyelse i trygge rammer.

Del på facebook Mere om ledelse Få Nyheder
Se ekspertens kommentar til hvert spørgsmål

Din styrke er fællesskab og trivsel

Dine svar tyder på, at du prioriterer at pleje relationerne mellem medarbejderne. Du kan motivere og skabe mening med opgaven. Udfordringen kan være, at det bliver så hyggeligt, at I glemmer at nå de mål, der er sat.

En leder skal ofte håndtere en lang række dilemmaer, hvor der ikke findes et entydigt svar. De valg, du træffer, har forskellige konsekvenser.

På Forsvarets officersuddannelser lærer du at træffe svære beslutninger under pres. Du bliver trænet i at skabe balance i din ledelsesstil, så du har blik for både trivsel og resultater og for at skabe fremgang og fornyelse i trygge rammer.

Del på facebookMere om ledelse Få Nyheder
Se ekspertens kommentar til hvert spørgsmål

Din styrke er mod og nytænkning

Dine svar tyder på, at du prioriterer at skabe dynamik og udvikling. Du er god til at omsætte idéer til konkrete planer og er ikke bange for forandringer eller udfordringer. Faren kan være, at medarbejderne kan savne tryghed og stabilitet.

En leder skal ofte håndtere en lang række dilemmaer, hvor der ikke findes et entydigt svar. De valg, du træffer, har forskellige konsekvenser.

På Forsvarets officersuddannelser lærer du at træffe svære beslutninger under pres. Du bliver trænet i at skabe balance i din ledelsesstil, så du har blik for både trivsel og resultater og for at skabe fremgang og fornyelse i trygge rammer.

Del på facebook Mere om ledelse Få Nyheder
Se ekspertens kommentar til hvert spørgsmål

Din styrke er troværdighed og stabilitet

Dine svar tyder på, at du prioriterer at skabe trygge rammer for medarbejderne og stabilitet og troværdighed i organisationen. Du lægger vægt på at analysere og holde et højt fagligt niveau. Udfordringen kan være, at I som organisation ikke er åbne for nye tiltag og derfor ikke udvikler jer med tiden.

En leder skal ofte håndtere en lang række dilemmaer, hvor der ikke findes et entydigt svar. De valg, du træffer, har forskellige konsekvenser.På Forsvarets officersuddannelser lærer du at træffe svære beslutninger under pres. Du bliver trænet i at skabe balance i din ledelsesstil, så du har blik for både trivsel og resultater og for at skabe fremgang og fornyelse i trygge rammer.

Del på facebook Mere om ledelse Få Nyheder
Se ekspertens kommentar til hvert spørgsmål