Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Exit modul 
 

Exit modul 

Afsluttende modul

Formål
Formålet med Exit-modulet er, at afrunde og perspektivere dele af læringsudbyttet fra Master i Militære Studier og derved give mulighed for en bredere kobling til praksisfeltet på operativt og strategisk niveau samt at give en orientering om konkrete operative og strategiske forhold.

Forudsætninger
Deltagerne skal have gennemført den ordinære Master i Militære Studier. Kun studerende der dimitterer i efteråret 2018 og foråret 2019 kan deltage.

Læringsmål
Efter gennemført modul vil den studerende være opdateret på emneområder, der er vigtige for at kunne virke som stabsofficer, herunder:

Viden
- Demonstrere forståelse for rammesættende forhold for stabsofficerens virke,
- Demonstrere forståelse for væsentlige internationale sikkerhedsudfordringer, herunder internationale (sikkerheds)- organisationer.

Kompetencer
- Bidrage til opgaveløsning og drøftelser af militær praksis på et videnskabeligt grundlag, herunder vise forståelse for de særlige vinkler, som krigens påvirkninger giver og de særlige vilkår, Forsvaret som militær arbejdsplads er underlagt.

Indhold
Modulet består grundlæggende af tre dages tilstedeværelse på Svanemøllens Kaserne i uge 19 , hvor der tilegnes viden om emnerne for den efterfølgende rejse. Gennem  dialog og refleksion kan deltageren derfor deltage aktivt, undersøgende og tilpas kritisk og nuanceret på rejsen i uge 21 . Gennem besøg, indlæg, drøftelser og oplevelser øger deltagerens forståelse for og perspektivering af dele af læringsudbyttet fra Master i Militære Studier.

Undervisnings- og studiemetoder
Forelæsninger og orienteringer.

Prøvebestemmelser / Certificering / Kontrol
Der gennemføres ingen prøver eller kontrol på modulet

Tilstedeværelsesundervisning
Der gennemføres tilstedeværelsesundervisning på Svanemøllens Kaserne i perioden 6. til 8. maj 2019 (daglig tjeneste).
Studieturen gennemføres som internat i perioden 19. til 26. maj 2019.

Bemærkninger
Modulet er ikke en del af den akkrediterede Master i Militære Studier og det er ikke ECTS givende.
Relevante deltagere indkaldes særskilt ved FAK foranstaltning.
Sidst opdateret 13-11-2018 - kl. 10:24

Udgivelsesdato

01. november 2018

Antal deltagere

Studerende, der har gennemført Master i Militære Studier.

Varighed

3 + 7 dage (studietur)

Kursusleder

Steen Bornholdt Andersen,
Forsvarsakademiet,
E-mail: STAN@fak.dk
FIIN: FAK-IMK-12

Studievejleder

MJ Allan Peter Therkelsen,
Forsvarsakademiet,
MMS-sektionen
E-mail: ALTH@fak.dk FIIN: FAK-MMS02
Tlf.: +45 728 17061