Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Operations- og Føringsuddannelsen (ALO + CCP)

Indholdsområde

 
 
 

Operations- og Føringsuddannelsen (ALO + CCP) 

En uddannelse som ingen anden - er det noget for dig?

Formål
Det er formålet at give den studerende forståelse for doktrinen på  division, korps og LCC-nivau samt de metodiske og analytiske færdigheder, der sætter vedkommende i stand til at kunne gennemføre analyse og vurdering af komplekse taktiske og operative problemstillinger i et multinationalt operationsmiljø. Det er endvidere formålet at styrke de studerendes ledelsesmæssige kompetencer inden for føringsvirksomhed og føring af militære enheder på divisions-, og korps- og LCC niveau.

OFU vil desuden give deltagerne øget baggrund for på længere sigt at kunne bestride stillinger på chefniveau.

Citat fra Overlæren, OL Steen Wegener, velkomst brev: ”OFU er Hærens mest fornemme kursus, hvor vi uddanner Hærens kommende generalstabsofficerer og chefer. I år har der været omkring 90 ansøgere til OFU, og der er kun 14 pladser om året. Det er således meget flot at blive optaget på OFU. Det er kun de dygtigste officerer i Hæren, der opnår dette. Det betyder på den anden side også, at vi har meget store forventninger og stiller store krav til vores elever på OFU. De vil igennem kursus i perioder opleve et endog meget stor arbejdspres fra kursus, der skal balanceres med deres daglige arbejde og ikke mindst familien. Det kræver derfor til tider stor tålmodighed og viljestyrke fra både soldaten og jer at komme godt igennem disse perioder. I har sikkert hørt mange gange før fra jeres soldat, at der bliver lidt travlt på arbejde i den kommende periode. Det bliver der i høj grad under OFU. Mange af vores elever fortæller efter overstået kursus, at det har været det hårdeste år i deres tid i Forsvaret. Det har for de fleste samtidigt også været den mest udviklende og spændende periode i deres karriere, så de ville ikke have været forløbet foruden.”
Sidst opdateret 19-12-2019 - kl. 13:21

Flere informationer

OFU består af kurserne Advanced Land Operations (ALO) og Master i Militære Studier (MMS) FLEX modul Component Campaign Planning (CCP).

Forudsætninger
Det forudsættes, at den studerende har interesse og evner inden for landmilitære operationer på det taktiske og operative niveau. Endvidere er det et krav, at den studerende har gennemført og bestået VUT I/L eller Hærens bataljonskursus (VUK/BTN) og brigadekursus (VUK/BDE). Udenlandske studerende optages efter særlige bestemmelser, og deres optagelse baseres på en konkret og individuel vurdering.

Blended Learning
Både Master i Militære Studier og OFU gennemføres som ”blended learning” ved en vekslen mellem tilstedeværelsesperioder og distancelæringsaktiviteter. Tilstedeværelsesperioderne vil som hovedregel blive gennemført på Forsvarsakademiet (København), men der vil også blive benyttet andre militære etablissementer i Danmark og der vil være enkelte taktiske udrykninger.

Kontakt

Vil du vide mere om Operations- og Føringsuddannelsen kan du kontakte Major Carsten Dalsgaard på tlf. 728 17415

Læs mere om MMS
http://www.fak.dk/uddannelse/mms/ansoegnu/Pages/AnsoegNu.aspx

Kurser