Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
VUK Sea Power - 2019 
 

VUK SEA POWER - 2019 

Formål
Formålet med kurset er at de studerende lærer at tænke kritisk over maritime operationer på såvel nationalt som internationalt niveau. 

Forudsætninger
Deltageren skal være uddannet søofficer og have minimum et års erfaring efter gennemførelse af officersuddannelsen.

Læringsudbytte
Målet er at deltageren efter endt uddannelse/kursus har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
• Skal have viden om klassisk og moderne søkrigsteori.
• Skal kunne reflektere over sammenhængen mellem teori, doktrin og operationer.

Færdigheder

• Skal kunne analysere komplekse sømilitære problemstillinger ved hensigtsmæssig anvendelse af teori og empiri.
• Skal kunne vurdere fordele og ulemper ved doktrinært forankrede metoder til sømilitær opgaveløsning og opstille målrettede analyse- og løsningsmodeller til en konkret opgave.


Kompetencer

• Skal kunne se søkrigsteoretiske perspektiver i egen praksis og tage ansvar for systematisk udvikling af nye procedurer, doktriner og fremgangsmåder.


Indhold
Kurset indeholder en introduktion til de væsentligste søkrigsteoretiske positioner og maritime doktriner. Fokus ligger på hvordan teorier og doktrin anvendes metodisk til at opnå svar som er relevante for moderne maritime operationer. Desuden lægges der vægt på det særegne ved den sømilitære tilgang til løsning af problemer.

Den studerende skal blive opmærksom på underliggende antagelser i den professionelle sømilitære praksis med henblik på at reflektere kritisk over sin egen profession og forholdet til samarbejdspartnere fra andre værn, lande eller professioner.

Studie- og arbejdsformer
Kurset gennemføres som 100% fjernstudie. Der gennemføres en række online seminarer på internettet hvor det forventes at kursisten deltager på et bestemt tidspunkt. Som udgangspunkt foregår seminarerne ved anvendelse af video-chat, men såfremt man har begrænset båndbredde til rådighed, kan man nøjes med at deltage med lyd. Såfremt man ikke kan deltage i et bestemt seminar på det givne tidspunkt, kan man se en optagelse af det efterfølgende.

Der skal afleveres to hjemmeopgaver i løbet af forløbet.


Vigtige datoer:

Tirsdag den 20/8 klokken 14-16: Første onlineseminar
Tirsdag den 24/9 klokken 14-16: Andet onlineseminar
Torsdag den 3/10 klokken 1200: Aflevering af første hjemmeopgave
Tirsdag den 8/10 klokken 14-16: Tredje onlineseminar
Tirsdag den 29/10 klokken 14-16: Fjerde onlineseminar
Torsdag den 7/11 klokken 1200: Aflevering af anden hjemmeopgave
Tirsdag den 12/11 klokken 14-16: Femte onlineseminar
Fredag den 22/11 klokken 2359: Godkendelse af eksamensemner
Torsdag den 19/12 klokken 1200: Aflevering af eksamensopgave
    
Prøver/eksamen/certificering
Eksamen gennemføres som en skriftlig prøve, hvor kursisten skal demonstrere opfyldelse af kursets læringsmål. På ikke over otte normalsider skal kursisten besvare et spørgsmål under inddragelse af metoder og teorier fra kurset.

Eksamensspørgsmålet skal tage udgangspunkt i kursistens egen praksis og afspejle et reelt problem som kursisten gerne vil løse. Dette understøtter læringsmålet om at kursisten skal kunne få øje på søkrigsteoretiske perspektiver i egen praksis. Der kan evt. tages udgangspunkt i et problem fra en tidligere praksis såfremt der ikke er en egnet problemstilling i den nuværende praksis.

Kursistens overordnede valg af problemstilling for eksamen skal godkendes af underviseren, men ikke den præcise ordlyd af problemformuleringen.

Der gives karakter jf. 7-trinsskalaen ved anvendelse af intern censur.

Sidst opdateret 11-03-2019 - kl. 13:39

Udgivelsesdato

01/19

Målgruppe

Yngre søofficerer

Deltagere

Min 8 - max 15

Varighed

4 måneders deltid

Kursusdato

20/8 - 19/12 2019 

Tilmelding

I arrangementsstyring

Tilmeldingsfrist

13. maj 2019

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø

Kursusleder

OK Anders Puck Nielsen
Forsvarsakademiet
Institut for Militære Operationer
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø
Tlf.: +45 7281 7392

Kontakt

Koncernfælles kursusadministration

FAK-KTP-KFKA@fiin.dk

SAP ID

03658057

Objekt forkortelse

VGOFVUKSSEAP