Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

KURS 1.2 - Mod autentisk ledelse 

Kompetenceudvikling ved refleksion og samtale.

Organisatorisk effekt.
Militær ledelse handler om at skabe gode vilkår for dine medarbejdere. Din første tid som leder har givet dig nogle erfaringer med denne opgave. På KURS 1.2 arbejdes der med autentisk ledelse som en måde at skabe følgeskab i sit lederskab.
Med Forsvarets Ledelsesgrundlag som udgangspunkt arbejdes der med begreberne rolle, person og organisation for derigennem at blive autentisk i sit lederskab.


Formål

Formålet med KURS 1.2 er med Ledelsesgrundlaget som referenceramme, at styrke dit militære lederskab.


Forudsætninger
Kurset henvender sig primært til officerer med 1- 2 års erfaring efter GRO, som har gennemført KURS 1-1. På ledige pladser optages befalingsmænd efter gennemgang af VUT samt civile ledere fra forsvaret. For civile ledere kræver deltagelse forudgående gennemførelse af ”OBS på ledelse”.


Læringsmål

Efter afslutningen af KURS 1.2 vil deltageren have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:


Viden

Viden om egne ledelsesudfordringer og ledelsespræference.
Viden om det autentiske dilemma, mellem virksomheden værdier og egne personlige værdier samt de etiske overvejelse der er forbundet herved. Viden om Forsvarets Ledelsesgrundlag med særlig vægt på etik. Viden om egne kernekompetencer.


Færdigheder

Gennem bevidstliggørelse af  egne rollepræferencer i forhold til forsvarets ledelsesgrundlag at være mere autentisk i sit daglige ledelsesvirke.  På et praktisk og handlingsorienteret niveau at kunne anvende ledelsesrelaterede metoder og redskaber til at facilitere ledelsesudvikling samt gennemfører professionelle samtaler.


Kompetencer

Den studerende skal kunne forholde sig refleksivt til egne værdier og organisationens værdier forhold til eget lederskab.
Den studerende skal have en øget bevidsthed om egne ledelsespræferencer og kvaliteter for derigennem at lede mere autentisk. 
 

Indhold

• Forsvarets Ledelsesgrundlag.
• Autentisk ledelse.
• Kernekvaliteter.
• Det narrative perspektiv.
• Reflekterende teams.


Undervisnings- og studiemetoder

I kurset indgår teoretiske oplæg, øvelser og refleksionsperioder. Vi sætter din historie i centrum for refleksion og drøftelse og du indgår i et forpligtende samarbejde om erfaringsudveksling, refleksion og læring. Kurset er et intensivt forløb, som kræver gensidig åbenhed og involvering.
Der vil under kurset være indlagt pauser med henblik på individuel refleksion og mulighed for fysisk aktivitet.


Prøvebestemmelser / Certificering

Ingen.


Bemærkninger

Ingen.

Sidst opdateret 28-01-2020 - kl. 13:42

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til premier-løjtnantsniveauet og
sekundært til seniorsergenter samt
ledere på AC/C300 niveauet

Tilmelding

I arrangementsstyring
(Forsvarets intranet)

Varighed

3 dage (internat)

Hvor ofte

Kurset udbydes op til seks gange årligt.

Kontakt

Koncernfælles Kursusadministration
Tlf.: 728 17200
E-mail: fak-ktp-kfka@fiin.dk

Kursussekretær

FAK-KTP-KFKA
728 17192
Studievejledning
Studiekontor