Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Grundlæggende Projektledelse 
 

Grundlæggende Projektledelse 

Du får en helhedsforståelse for de grundlæggende metoder og værktøjer i projektarbejdet. Du forstår projektformen som arbejdsredskab, og du bliver i stand til efter kurset at gennemføre projekter mere effektivt og med bedre resultat.

Formål
Du får en helhedsforståelse for de grundlæggende metoder og værktøjer i projektarbejdet. Du forstår projektformen som arbejdsredskab, og du bliver i stand til efter kurset at gennemføre projekter mere effektivt og med bedre resultat.

Indhold
Ved at deltage på kurset bliver du klædt på som projektleder. Der er fokus på de grundlæggende, håndgribelige projektledelsesværktøjer og kompetencer, som er afgørende og vigtige uanset projekttype. Kurset træner deltagerne i generelle og grundlæggende færdigheder i projektarbejdsformen og projektledelse. Kurset supplerer og suppleres af kurser i PRINCE2 projektstyring, men kan også stå alene.

Læringsmål
Efter afslutningen af kurset vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
• Forstå projektarbejdsformen.
• Arbejde med projekttrekanten
• Udarbejdelse af målformulering.
• Udarbejdelse af interessentanalyse.
• Organisere og planlægge arbejdet.
• Estimering og ressourceplanlægning.
• Overlevering og nedlukning af projektet.
• Overordnet forståelse for dynamikken i et projektteam.
• Planlægning af din egen ledelsesindsats.

Færdigheder
• Anvende projektværktøjskassen.
• Anvende metoder til at styre og sikre fremdrift.
• Udnytte deltagernes stærke sider med et godt samarbejde som resultat.
• Forstå og være bevidst om din rolle som projektleder eller deltager.
• Forstå ledelsesprocesserne.
• Samarbejde med interessenter.

Kompetencer
• En kompetent projektleder eller – deltager, der har overblik og styr på værktøjerne.
• En mere bevidst og dygtigere sparringspartner i forhold til interessenter og ledelse.
• En projektleder, der kan organisere projektteamet.

Undervisnings- og studiemetoder
Kurset tager fat på emner, der er relevante i alle typer projekter. Det kan være interne opgaver i en virksomhed, eller opgaver, der knytter sig til samarbejde med kunder og andre interessenter udenfor virksomheden. Kurset er praktisk orienteret krydret med teorier, og du arbejder med typiske situationer i et projektforløb ud fra en gennemgående case.

Yderligere information
Forsvarsakademiet har indgået en aftale med Center for Lederskab (CfL), som gennemfører undervisningen fra egne faciliteter i København (Nordhavnen).

CfL vil udsende velkomstskrivelse direkte til dit stabsnummer med de praktiske oplysninger ca. fire uger før kursusstart.

Da der ikke er indkvarteringsmuligheder ved CfL er du selv ansvarlig for at bestille indkvartering (militær/civil) samt overveje for transport mellem indkvartering og kursussted.
Der er gratis parkering ved CfL.

Der serveres ”gratis” morgenmad og frokost ved CfL. Forsvarsakademiet afregner denne udgift men du skal huske at udfylde vedrørende ”egen betalte måltider” i din rejseafregning.

Kontaktoplysninger vil fremgå af din velkomstkrivelse fra CfL, men du kan anvende nedenstående i din planlægning.

CfL
Folke Bernadottes Allé 45
DK-2100 København Ø
+45 70 23 00 22
Sidst opdateret 09-12-2019 - kl. 15:31

Udgivelsesdato

December 2019

Målgruppe

Ledere med ansvar for projekter af alle størrelser

Varighed

3 dage

Kursusdato

Jf. arrangementsstyring

Tilmelding

I arrangementsstyring

Tilmeldingsfrist

6 uger inden start

Kursusudbyder

Forsvarsakademiet
Ryvangs alle 1-3
2100 København Ø

Studievejleder

MJ Jesper Meiborg
Forsvarsakademiet, Institut for Ledelse og Organisation (ILO)
FIIN: FAK-ILO-LK06
Tlf.: +45 728 17273 

Kursussekretariatet

Koncernfælles Kursusadministration
E-mail: FAK-KTP-KFKA@mil.dk
Tlf.nr. 72817200

SAP ID

01639477

Objektforkortelse

EFPROSIM