Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Efterretningskursus for Forsvarets Chefer  
 

Efterretningskursus for Forsvarets Chefer  

Viden om relevante efterretningsmæssige processer for chefer i Forsvaret.

Formål
At ajourføre og videreudvikle Chefens viden og færdigheder i relevante efterretningsmæssige processer for at optimere det operative samarbejde mellem chefen og en underlagt/tilknyttet efterretningsenhed/-element med henblik på at optimere enhedens operative effekt.


Forudsætninger
Målgruppe for E-kursus: M401, M402 og C400, som har – eller forventer at få en funktion som chef for en enhed/myndighed, hvori der er en efterretningsenhed/-sektion/-element.


Læringsmål

Viden

Efter uddannelsens afslutning skal kursisten have viden og forståelse for efterretningspersonellets arbejdsvilkår, og for de muligheder som efterretningstjenesten kan bidrage med, samt for de begrænsninger den er underlagt.

Færdigheder
Kursisten vil efter uddannelsens afslutning kunne direktivgive og prioritere efterretningsindhentningen.

Kompetencer
Efter uddannelsens afslutning skal kursisten kunne bidrage til at enhedens operative effekt forøges gennem et styrket samarbejde med den underlagte/tilknyttede efter-retningsenhed/-element.


Indhold
De nationale efterretningsuddannelser.
De væsentligste nationale og internationale nyskabelser indenfor efterretningstjeneste.

En erfaren chef, som videregiver sine erfaringer med ledelse af efterretningspersonel.

Formulering af CCIR (Commanders Critical Information Requirements)

Forventninger som en underlagt efterretningsenhed har til chefen med hovedvægt på chefens andel i efterretningskredsløbets Direction og Dissemination.

FE og HEC’s muligheder og begrænsninger for at yde støtte til nationalt udsendte enheder.

Undervisnings- og studiemetoder
Der indgår i alt 11 tilstedeværelseslektioner med efterretnings-relevant indhold á 45 min varighed. Hertil nødvendig administrationstid.
Gennemføres som en blanding af forelæsninger og diskussion i såvel plenum som grupperamme.

Kursisterne opfordres til at medbringe evt. efterretningsrelevante selvoplevede cases, som kan diskuteres.


Bemærkninger
Interesserede fra målgruppen bedes forfatte en kortfattet motiveret ansøgning pr. internetmail til kursussekretær dncj@fak.dk


Optagne deltagere modtage invitation og kursusprogram.

Kursussekretæren indfører optagne elever i arrangementsstyring: EOEFTVFECH

Sidst opdateret 29-05-2019 - kl. 13:38

Udgivelsesdato

Marts 2019

Målgruppe

M401, M402, og C400

Tilmelding

Kortfattet motiveret internetmail til kursussekretær 
dncj@fak.dk
 

Varighed

Gennemføres som 12-12 seminar.

Periode

12. - 13. december 2019

Hvor ofte og hvornår

Kursus udbydes 1 gang årligt, i efteråret.

Pris

Der kræves ikke betaling for dette kursus.
Udgifter til overnatning og forplejning afholdes af kursusudbyder og bestilles centralt af kursussekretariatet.
Udgifter til evt. transport og variable ydelser påhviler kursistens egen myndighed.

Kontakt

Kursusleder

Institut for Militære Operationer
 
Forsvarsakademiet
Svanemøllens Kaserne
Ryvangs Allé 1-3
2100 København Ø

Tlf.: +45 72 81 73 72 

E-mail: IMO-VF02@FAK.dk
Studievejledning
Studiekontor