Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Værnsfælles Administrations- og Forvaltningsuddannelse 
 

Værnsfælles Administrations- og Forvaltningsuddannelse 

Organisatorisk effekt
VAFU vil kunne bidrage til en optimering af de daglige administrative opgaver ved myndighederne i form af:

 • Færre fejl
 • Korrekt sagsbehandling
 • Hurtigere og mere effektiv daglig administration
 • Positiv tilgang til samarbejdspartnere
 • Positivt arbejdsmiljø
 • Udbygget fagligt netværk
 • Bedre og korrekt datakvalitet

Personaleadministrative opgaver ved myndighederne effektiviseres.
Forsvaret løser sine opgaver ud fra et forvaltningsmæssigt perspektiv.
Optimering af forsvarets ressourcer.


Formål
Formålet med Værnsfælles Administrations- & Forvaltningsuddannelse (VAFU) er at sætte civile/militære medarbejdere, der gør tjeneste ved primært NIV III myndigheder samt underliggende enheder, i stand til effektivt at indgå i løsning af administrative opgaver i den daglige kontorramme. Endvidere skal uddannelsen medvirke til at skabe fokus på målrettet og effektiv administrativ drift i forsvaret. Medarbejderen sættes i stand til at vejlede og kontrollere enhedens personel, jf. bestemmelsesgrundlaget, som led i den daglige administration.


Forudsætninger
Generelt er det en forudsætning for optagelse på VAFU, at medarbejderen har gennemført følgende uddannelser:

 • DEMARS-900, DeMars Grundkursus
 • DEMARS 903R FRT, Egne rejser
 • DEMARS 903T, CATS , registrering af egen tid CATS
 • DEMARS 905, Grundlæggende økonomi i forsvaret
 • DEMARS-908 C og/eller M, Arbejdstidsstyring
 • DEMARS-910, Rejsestyring
 • DEMARS-926, Personaleadministration

Det forventes, at den enkelte medarbejders nærmeste chef gennemfører forventningsafstemning med medarbejderen umiddelbart inden kursus gennemførelse. Endvidere forventes det, at nærmeste chef medvirker til, at medarbejderen kan omsætte egen læring fra kurset til de/den i forventningsafstemningen aftalte mål og adfærd mhp. opnåelse af tilstrækkelig organisatorisk effekt. Dette bør tidligst måles 8 -12 uger efter afslutning.


Viden
Værnsfælles Administrations- og Forvaltningsuddannelse (VAFU) sætter civile/militære medarbejdere, der gør tjeneste ved primært NIV III myndigheder samt underliggende enheder, i stand til effektivt at indgå i løsning af administrative opgaver i den daglige kontorramme. Endvidere medvirker uddannelsen til at skabe fokus på målrettet og effektiv administrativ drift i forsvaret. Medarbejderen sættes i stand til at vejlede og kontrollere enhedens personel, jf. bestemmelsesgrundlaget, som led i den daglige administration.


Færdigheder

Efter kursus er deltageren i stand til at:

 • Gennemføre personaleadministration og forvaltning.
 • Anvende DeMars med høj datakvalitet.
 • Administrere efter bestemmelserne for sundhedstriade, sygdom og barsel.
 • Gennemføre kompetenceudvikling.
 • Administrere efter bestemmelserne for tjenesterejser og kursus.
 • Administrere efter bestemmelserne for økonomiforvaltning og arbejds-tidsstyring.
 • Administrere efter bestemmelserne for arbejdsmiljø.
 • Administrere efter bestemmelserne for rets- og straffeforhold og militær sikkerhed.
 • Anvende kommunikation og medier.
 • Anvende IT, herunder forvaltning og udførelse af daglige IT-relaterede opgaver.


Kompetencer
Deltageren tildeles kvalifikationen Q-2866311 EFADMVAFU.

Undervisnings- og studiemetoder
Kurset afvikles som internat over to uger (10 hverdage). Daglig tjenestetid 0800 - 2030. Der er i det daglige program indlagt tid fra 1835 til 2030 til individuel refleksion og forberedelse, som udgør en vigtig del af et komprimeret forløb. Undervisningen vil være tilrettelagt med læreroplæg. Lærerrollen spænder således fra lærerstyret undervisning til vejledning, understøttelse samt tilbagemelding på de individuelle/gruppe opgaver. Medarbejderen har ligeledes medansvar for egen læring, og skal blandt andet anvende den daglige refleksionstid aktivt til at sikre sig, at denne læring opnås. 


Prøvebestemmelser

Resultatkontrol gennemføres i.f.m. gennemgang af øvelser i de enkelte lektioner. Der afholdes ikke eksamen, men medarbejderen vurderes individuelt under hele uddannelsesforløbet. Der gives vurderingen bestået/ikke bestået. Der udstedes uddannelsesbevis ved tilfredsstillende gennemgang af uddannelsen.


Bemærkninger

Mødetidspunkt første kursusdag kl. 10.00. På kursets sidste dag sluttes kl. 14.15. Velkomstbrev med detaljerede oplysninger, tilsendes elever der optages på kurset og kursusmateriale udleveres ved kursusstart.

Sidst opdateret 28-01-2020 - kl. 15:55

Målgruppe

Administrative civile/militære medarbejdere, der virker i en funktion ved en af forsvarets myndigheder på NIV III eller deres underliggende enheder

Kursusdato

Jf. arrangementsstyring

Varighed

10 internatkursusdage fordelt over 2 x 5 hverdage.

Tilmelding

I arrangementsstyring

Tilmeldingsfrist

6 uger før startdato

Pris

For alle: kr. 9.995

SAP ID

02866312

Objektforkortelse

EFADMVAFU 

Kontakt

Koncernfælles Kursusadministration
Tlf.: 728 17200
E-mail: fak-ktp-kfka@fiin.dk
Studievejledning
Studiekontor